INHOUD W T T
CUBRA HOME

PRINT DEZE PAGINA

 

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal wordt mede mogelijk gemaakt door

Colofon

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal is totstandgekomen op initiatief van Ed Schilders.

Het is gebaseerd op het kaartsysteem van woorden en uitdrukkingen in het Tilburgs dialect, dat door Wil Sterenborg vanaf circa 1980 tot circa 2010 werd aangelegd.

Tussen maart 2010 en mei 2011 is het volledige door Sterenborg aangelegde corpus op website CuBra geplaatst. Vanaf mei 2011 wordt dat corpus regelmatig aangevuld met nieuwe bewijsplaatsen, nieuwe lemma's, afbeeldingen, en achtergrondinformatie. De redactie van de lemma's is (2020) nog steeds onderhevig aan uniformering, aanpassingen en verbeteringen.

In 2011 is het originele kaartsysteem van Wil Sterenborg overgedragen aan Stadsmuseum Tilburg.

 

Sponsors/subsidie

Het Woordenboek van de Tilburgse Taal is mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:

- Perpetuum (Eindhoven)

- Stadsmuseum Tilburg

- Scangroep Haarlem

- Universiteit van Tilburg – faculteit Geesteswetenschappen

- Stichting Jacques de Leeuw.

 

Digitalisering

De digitalisering (OCR) van het kaartsysteem van Wil Sterenborg, waarop het WTT gebaseerd is, werd uitgevoerd door Scangroep Haarlem en geredigeerd door Jef Maas, Rob van Putten en Ed Schilders.

 

Redactie

De website werd ontworpen door en staat onder hoofdredactie van Ed Schilders. Vanaf april 2020 is Hans Hessels mederedacteur.

 

Medewerkers

De aanvullingen op naam van De Wijs werden door Guido de Wijs op basis van handschriften van zijn vader Theo gedigitaliseerd en aan het WTT beschikbaar gesteld.

Dankzij de vrijwillige medewerking en inspanningen van Alain Corbeau en Hans Thijssen kon een groot aantal lemma's verbeterd of aangevuld worden.

Het Tilburgs ABC verschijnt met toestemming van de auteur: Jace van de Ven.

De citaten uit de rubriek Tilburgs Taalplastiek van Pierre van Beek konden worden opgenomen dankzij de digitalisering van deze krantenrubriek door Ben van de Pol.

Ook de citaten uit de feuilletons die pater Piet Heerkens in de NTC publiceerde onder pseudoniem Jan Jaansen werden mogelijk gemaakt door de digitalisering daarvan door Ben van de Pol.

 

Afbeeldingen

De dialectgrenskaarten van prof. dr. A.A. Weijnen verschijnen met toestemming van de erven A.A. Weijnen.

De dialectkaarten van prof. dr. J. Swanenberg verschijnen met zijn toestemming.

De prenten van Cees Robben verschijnen met toestemming van de erven Cees Robben / Cees Robben Stichting (Goirle).

De houtsnedes alsmede enige muzieknotaties van Rolf Janssen verschijnen met toestemming van Rolf Janssen (Duitsland).

De portretfoto van Wil Sterenborg werd gemaakt door Joep Eijkens.

De afbeeldingen van gevogelte, aangeduid met ‘Ill. Naumann’, zijn ontleend aan website 

http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/birds/reglat.htm

De afbeeldingen van bloemen en planten, aangeduid met ‘Ill. Thomé’, zijn ontleend aan website 

http://www.biologie.uni-hamburg.de/b-online/thome/Alphabetical_list.html 

De afbeeldingen van de twee Tilburgse 'Leesplèngskes' verschijnen met toestemming van de Stichting Tilburgse Taol.

De afbeeldingen van de pictogrammen uit het Tilburgs lettertype TilburgsAns verschijnen met toestemming van Sander Neijnens en Ivo van Leeuwen.

 

Audio

De audiobestanden met fragmenten uit interviews met Tilburgs-sprekers uit de periode 1978-1980, zijn afkomstig uit het archief van Heemkundekring Tilborch. Ze zijn in het kader van het projekt 'Taal van Tilburg' gedigitaliseerd door Paul Bogaert. De transcripties werden gemaakt door Hans Hessels.

De geluidsopnames van de Tilburgse klanken werden verzorgd door Han van Meegeren (registratie) en Piet van Beers (stem).

De liedjes van Tony Ansems verschijnen met toestemming van Tony Ansems (USA).

De geluidsopname van Jan - Kenonbòl - Pijnenburg is afkomstig uit het audio-archief van Paul Bogaert.

 

PDFs

‘De Brabantse spreekwoorden’ van H. Mandos en M. Mandos-van de Pol, verschijnt met toestemming van de Hein Mandos Stichting.

‘Dè’s Biks’ verschijnt met toestemming van de auteur, Jan Naaijkens (Hilvarenbeek).

De PDFs van 'Kosset den brèùne eigelek wel trekken' van Lodewijk van den Bredevoort verschijnen met toestemming van Jo van Tilborg.

De PDFs van Gedichten van Piet van Beers verschijnen met zijn toestemming.

 

Copyright & disclaimer

Van alle teksten, geluidsbestanden en afbeeldingen die niet tot het publieke domein behoren, berust het copyright bij de respectieve auteurs.

Stichting Cultureel Brabant heeft zich ingespannen om zich te verzekeren van het recht van reproductie van alle teksten, geluidsbestanden en afbeeldingen waarop het kopieerrecht van toepassing is. Niet in alle gevallen is zij erin geslaagd in contact te komen met de desbetreffende auteur of diens erven. Wie van mening is rechten te kunnen doen gelden ten aanzien van tekst-, geluids-, of beeldmateriaal, gelieve contact op te nemen met Stichting Cultureel Brabant.


Naar het begin van de pagina

Inhoud WTT
CuBra Home