CuBra

Een Indisch varken - voordracht
Bijdrage van Charlotte Schweitz

Den Varken

 

Toen de school weer was begonnen

sprak de juffrouw voor de klas

Wie van jullie kan vertellen

waar hij met vakantie was?

Wie van jullie kan vertellen

van wat hij het mooiste vond?

De juffrouw wachtte een minuutje

en keek vragend in het rond.

 

Plotseling verscheen d'r een vinger

en een stem riep onverwachts

"ik juffrouw, ik zal vertellen

van mijn Pa zijn varkensjacht".

Wah juffrouw , daar in Krawang

zijn veel varkens groot en klein

als je wil je kan veel schieten

maar niet zenuwachtig zijn.

 

Op een dag mijn pa met vrienden

ging er op uit en nam zijn spuit

ik mocht mee, wah, mooi kaliber

als hij schoot gaf 't mooi geluid.

Eerst maar lopen langs tegalan

langs de sawah's als maar voort

zien maar niks , geen enkel varken

en mijn pa zei lelijk woord.

 

Eindelijk na 10 minuten

Zei mijn pa : Jan, houd je smoel'

Itoe dia wah juffrouw

werkelijk zo groot betoel.

Ik duik weg in de alang-alang

en ik voel mijn hart al klop

toen een schot : dong en de kogel

vloog den varken door de kop.

 

"Oh, foei"zei toen de juffrouw

o, mijn oren doen mij pijn

want den varken is toch geen hollandsch

het moet HET varken zijn!"

"Nee, juffrouw "zei Jan met glorie

maar u weet nog niet misschien

dit was geen onzijdig varken

het was een mannetje, heb het zelf gezien.