CuBra


Varkensrubriek - twee schilderijen

Carl Bloch - Der slagtes i garden (1887) & detail

Prosper de Troyer (1880-1961)