Het varken dat niet wouw lopen
Ingezonden door A. van Brunschot

Het varken dat niet wouw lopen

 

Er waar er eens een manneke

Dat veegde er zijn stalleke

Wat vijnt hij daar

Een gouw gouw stuiverke

Hij kocht daarveur een heel vet varken

Maar het varken wouw nie gaan

 

Toen ging hij naar zunne hond

Hond wilde gij het varken bijten

Want het varken wil nie gaan

Nee zin den hond

 

Toen ging hij naar den stok

Stok wilde gij den hond slaan

Want den hond wil het varken niet bijten

En het varken wil nie gaan

Nee zin den stok

 

Toen ging hij naar het vuur

Vuur wilde gij den stok branden

Den stok wil de hond nie slaan

Den hond wil het varken nie bijten

En het varken wil nie gaan

Nee zin het vuur

 

Toen ging hij naar het watter

Watter wilde gij vuur blussen

Vuur wil den stok nie branden

Den stok wil den hond nie slaan

Den hond wil het varken nie bijten

En het varken wil nie gaan

Nee zin het watter

 

Toen ging hij naar den os

Os wilde gij watter drinken

Het watter wil geen vuur blussen

Vuur wil ginne stok branden

De stok wil den hond nie slaan

Den hond wil het varken nie bijten

En het varken wil nie gaan

Nee zin den os

 

Toen ging hij naar den slachter

Slachter wil gij den os slachten

Den os wil gin watter drinken

Watter wil gin vuur blussen

Vuur wil ginne stok branden

Den stok wil den hond nie slaan

Den hond wil het varken nie bijten

En het varken wil niet gaan

Ja zei de slachter

 

En de slachter wilde de os slachten

Den os wilde wel watter drinken

Het watter wilde wel vuur blussen

Vuur wilde wel de stok branden

De stok wilde wel den hond slaan

Den hond wilde wel het varken bijten

En kek kek kek daor gaot ie.