Print deze Pagina

Elie van Schilt

Zoals bekend werd het varken op de boerderij of bij de varkenshouder thuis geslacht, als het beest was gestoken en met zijn kreten de hele buurt kond deed van dit gebeuren, dan stond er al een grote bak, met het uiterlijk van een grote paardentrog klaar en daar werd het dode varken ingelegd, werd dan overgoten met kokend water en dan begon het schrapen van het varken, dus de varkenshaar werd verwijderd, dat gebeurde niet Pietje precies, vroeger schrok men niet als er nog een haartje op het spek zat of op de varkenspoot.  Die haren werden ook weer verzameld want die gingen naar de kwastenfabriek.  Een varkenshaarbrander was toen een onbekend stuk gereedschap.

Wat ook lekker was van het varken ? Het varkensvet werd uitgesmolten, dat werd gebruikt in plaats van boter op je brood, het smaakte nog lekker ook met een laagje suiker erop. Wat overbleef als het vet was uitgesmolten dat waren de kaantjes (kaoikus op zun Tilburgs ) en die werden ook heerlijk bij het brood gegeten.

 

Nu herinner ik mij nog een leuke anekdote. Vroeger was het de normale gang van zaken als er geslacht werd, dan ging daarvan vaak een klein gedeelte naar de pastorie, om er nu zeker van te zijn dat deze traditie in ere werd gehouden kwam dan een kapelaan of de pastoor even kijken als er geslacht werd..

Zo gebeurde het dat de pastoor op bezoek kwam bij een boer tijdens de slacht. De pastoor zei tegen de boer, "Een prachtig varken Janus."

De boer wist goed waar de pastoor voor kwam en die zei, "Mijnheer pastoor, als gij mijn vraag kunt beantwoorden, dan is het hele varken voor jou."

"Akkoord zei de pastoor, wat zal de vraag dan zijn?"

Boer Janus vroeg aan de pastoor: "Wat is het verschil tussen onze Lieve Heer en dit varken?"

De pastoor ging aan het raden. "Het varken is een stom dier en God weet alles", etc. Maar het juiste antwoord werd niet gegeven.

Toen zei boer Janus, "Ik zal het maar zeggen mijnheer pastoor, want gij raadt het toch niet: Onze Lieve Heer is voor alle mensen gestorven, maar dit varken voor mij alleen."