CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
REGISTER TILBURGSE TAALPLASTIEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
SPECIAAL

print pagina

Tilburgse Taalplastiek op CuBra - Toelichting

Ed Schilders


20 weken lang elke zondag de tekst van 10 afleveringen van Tilburgse Taalplastiek

Elke zondag presenteert Ben van de Pol een keuze uit deze 'Schatkamer', waarbij één onderwerp centraal staat

 

In het voorjaar van 2003 ontving ik per post de catalogus van antiquariaat Duthmala (Dommelen) dat gespecialiseerd is in Brabantse geschiedenis en cultuur. Tot mijn verwondering werd daarin een 'multomap' aangeboden met fotokopieën van alle 187 afleveringen van de rubriek Tilburgse Taalplastiek (TTP), die door Pierre van Beek geschreven werden voor Het Nieuwsblad van het Zuiden (tegenwoordig Brabants Dagblad) onder de schuilnaam 'Tilburger'. Ik kocht de map, en was opnieuw verwonderd, nu door de nauwgezetheid waarmee de samensteller, A.J.M. Vorselaars (zijn naam zette hij op de eerste pagina in de map, het werk van Van Beek uit kranten (of microfiches daarvan) gekopieerd had, uitgeknipt, en weer netjes in kolommen had opgeplakt. Tegelijk troffen mij de omvang en het belang van deze artikelen van Pierre van Beek. Waarschijnlijk is er geen dialect in Nederland dat zich kan verheugen op een zo constante aandacht van een journalist, als het Tilburgs.

 

Ik vroeg me af of dit enorme corpus - zoals wetenschappers dit noemen - op de website van Cultureel Brabant (CuBra) een nieuw leven zou kunnen krijgen. Digitalisering zou betekenen dat het werd vastgelegd en ook ter beschikking zou komen van nieuwe lezers en dialectologen.

 

Die wens is in vervulling gegaan.

In de eerste plaats is dat te danken aan CuBra-medewerker Ben van de Pol, die de fotokopieën elektronisch heeft ingelezen en vervolgens nauwgezet heeft geredigeerd, een karwei waarvoor zelfs Hercules misschien wel bedankt zou hebben.

Essentieel was ook de vriendelijke toestemming van mevrouw R. van Beek, de weduwe van Pierre van Beek, om het TTP op CuBra te doen herleven.

Ook de Stichting Jacques de Leeuw dien ik te danken voor haar steun bij de verwezenlijking van dit project. Al eerder had deze stichting de publicatie op CuBra van de dialect-columns van Naarus mogelijk gemaakt, en ook nu droeg zij het TTP-project daadwerkelijk een warm hart toe.

 

Zo kon het gebeuren dat het Tilburgse Taalplastiek vanaf 2 januari 2005 gaat verschijnen op CuBra.

Elke week, gedurende 20 weken, zal van het TTP een tiental afleveringen integraal op CuBra verschijnen.

Daarnaast zal Ben van de Pol elke zondag een keuze presenteren uit deze 'Schatkamer'. Daarin zal één onderwerp centraal staan.

Bovendien wordt gedurende die 20 weken een Register opgebouwd, een totaaloverzicht van de onderwerpen waarover Pierre van Beek in TTP geschreven heeft.