CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
AUDIO
SPECIAAL

PRINT

Pierre van Beek - Reisartikelen

 redactie: Ben van de Pol

 

"Wien Neerlands Bloed" vertaald in Engels en Duits

Het Nieuwsblad van het Zuiden - woensdag 18 februari 1970

 

Een verrassende ervaring was het wel toen we het "Wien Neerlands bloed" in het Engels en daarna ook nog in het Duits hoorden zingen. Slechts weinigen zijn waarschijnlijk op de hoogte van het bestaan van deze vertalingen, laat staan, dat men die al eens onder ogen heeft gekregen. Hier zijn die dan. We beperken ons tot de weergave van het eerste couplet, eerst in het Engels en dan in het Duits.

 

Dutch National Air

Who Ne'erland's blood feel nobly flow,
From foreign tainture free,
Whose hearts for king and country glow,
Come, raise the song as we:
With breasts serene, and spirits gay,
In holy union sing
The soul-inspiring festal lay,
For Fatherland and King.

 

Holländische Nationalhymne

Wess Adern Hollands Blut durchrinnt

Von fremden Makel rein;

Wem Fürst und Land noch theuer sind,

Stimm’ in dies Land mit ein.

Aus edlem Trieb und frommen Drang,

Erheb er, uns verwandt,

Den Gott gefäll’gen Festgesang

Für Fürst und Vaterland.

 

Wie dit uitknipt en in zijn portefeuille steekt, kan er straks in zijn vakantie in een of andere camping met buitenlanders of elders misschien nog wel eens plezier aan hebben als de conversatie zich in deze richting beweegt.

 

De volledige vertaling van het Engels treft men aan in "Flowers of Poetry and Patriotism. From the Dutch. By S. Sanders, Rotterdam, printed for F. Hartmann. And to be had of the principal booksellers in London, Leipzig, Frankfort and Berlin, 1833. Dit bundeltje bevat de vertalingen van Nederlandse zangen van Beeloo, Tollens, Withuys, Staring, Bogaers, Van Dam van Isselt, Loots, Heye, Veder, Van den Broek, Immerzeel, Mackay en een ongenoemde schutter-officier. Er bestaat ook nog een tweede Engelse vertaling. De Duitse werd gepubliceerd in "Illustrierter Kalender für 1833 (Leipzig, J.J. Weber).

Alle drie de vertalingen komen ook voor in de derde jaargang van "De Navorscher", Amsterdam, bij Frederik Muller 1833. Tot de medewerkers van dit maandblad behoorden de literair aangelegde Adriaan van der Willigen, die van 1795-1802 drossaard van Tilburg was, en dr. G.D.J. Schotel, dominee te Tilburg, die ook graag de pen hanteerde.

Maar waar haal je die boeken nu vandaan? Geïnteresseerden kunnen bij de redactie van "Het Nieuwsblad" voor de volledige versies terecht. Men zal die dan echter wel zelf dienen over te schrijven.

 

PIERRE VAN BEEK