CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
REGISTER TILBURGSE TAALPLASTIEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
SPECIAAL

print pagina

Tilburgse Taalplastiek op CuBra

Artikel over afscheid Pierre van Beek (1972)


Het Nieuwsblad van het Zuiden - 25 februari 1972

 

"Ik geloof niet dat menselijk geluk uit werken bestaat"

 

 

Pierre van Beek nam afscheid

 

Tilburg, 25 februari. -- "Dames, trouw nooit met een journalist. Een journalist is met de krant getrouwd." Dit zei collega Pierre van Beek tijdens zijn dankwoord bij het afscheid donderdagmorgen van Het Nieuwsblad van het Zuiden. Hij richtte zich o.a. tot zijn vrouw, die hij dankte "voor al de jaren die ze mij heeft moeten dulden. De meeste avonden was ik niet thuis." Vandaar de goede raad tot de dames. Pierre wilde trouwens meer mensen bedanken.

 

Directeur J. Oltheten had hem namens journalistiek Nederland van harte bedankt voor zijn vakkundige inzet - "persoonlijk kan ik alleen meepraten over de laatste acht jaar, de tijd na het opgaan van de Nieuwe Tilburgse Courant in Het Nieuwsblad" - "we zijn gelukkig geweest met de heer Van Beek als journalist. We hebben geprofiteerd van een allround vakman met zijn levenswijsheid." De heer Oltheten had er helemaal geen moeite mee vriendelijke gedachten over Pierre van Beek op te bouwen.

Namens de collega's sprak de heer Claessens, de chef-redacteur, die de collegialiteit van de scheidende Pierre van Beek prees en de manier waarop hij het idee van oud-hoofdredacteur drs. L. van Vlijmen van de Van Beek-pagina's heeft verwezenlijkt. Namens zijn mederedacteuren bood Pierre Claessens hem een verrekijker aan. Hij excuseerde de hoofdredacteur, de heer A. de Mug, die tot zijn grote spijt wegens familie-omstandigheden niet aanwezig kon zijn.

De hoofdredacteur van de Brabant Pers, drs. L. van Vlijmen, richtte zich tot mevrouw Van Beek, die na jaren haar man te zijn ontwend, hem nu weer thuiskrijgt. Vandaar dat hij haar voor het opnieuw wennen van haar man aan de huiselijke omgeving "brandstof" voor de aanpassing aanbood.

De scheidende Pierre van Beek beantwoordde de sprekers gezellig gevat. "Ik heb er ongelooflijk plezierig gewerkt en dat stond tevoren lang niet vast." Vandaar dat hij de wijsheid van de heren Oltheten en Claessens prees bij de opvang van acht jaar geleden. "Overigens ben ik zo onbijbels, dat ik niet geloof, dat het menselijk geluk uit werken bestaat. Mijn ideaal is een tweedaagse werkweek."

Hij genoot van het afscheid, omdat er geen woordjesgepraat was geweest en dankte zijn collega's niet alleen voor de verrekijker, maar ook voor de plezierige samenwerking. Heel nadrukkelijk betrok hij bij die dank ook de technische en administratieve collega's, die vertegenwoordigd waren door de heer E. Koenen. Ofschoon Pierre van Beek helemaal niet opzag tegen zijn pensioen, zei hij: "Ik zal de omgang met de collega's missen."

Iedereen is er trouwens van overtuigd, dat Pierre van Beek nog wel eens op de redactie te vinden zal zijn. Te voet met de lange pas van de globetrotter, want hij is nog zo fris als een hoentje.