CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
REGISTER TILBURGSE TAALPLASTIEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
SPECIAAL

print pagina

Tilburgse Taalplastiek op CuBra

Twee artikelen uit Het Nieuwsblad van het Zuiden over het boek 'Brabants Palet' (1979)


Het Nieuwsblad van het Zuiden - donderdag 23 augustus 1979

 

 

"Brabants Palet"

 

Verhalen van Pierre van Beek als boek

 

Iedereen had het eigenlijk al eerder verwacht. Maar rond half oktober zal het gebeuren. Van de verhalen van Pierre van Beek verschijnt dan een boek onder de titel "Brabants Palet". Die naam duidt op het schilderachtige en afwisselende van zijn verhalen over Brabantse dreven en dorpen. Pierre van Beek schildert met woorden. Waar hij een verhaal over schrijft, blijft het waas van zijn vertelling hangen. Wat hij dan bovendien nog aan feitelijke informatie in zijn verhalen stopt, maakt ze dubbel het bewaren waard.

"Brabants Palet" wordt ook in uitvoering een prachtig boek. Schitterende foto's van vroeger en nu, waard om ze stuk voor stuk in te lijsten. Huub Boesten maakt bovendien nog een aantal speciale pentekeningen. Ze zullen een openbaring voor u zijn. Het geheel krijgt een smaakvolle en uitgebalanceerde lay-out van Jacques de Jonge.

Op deze wijze gaat "Brabants Palet" voor de lezer een bijzonder boek worden, een bezit van blijvende waarde en een "monument" voor Pierre van Beek zelf. "Brabants Palet" zal in de boekhandel f 40,- gaan kosten. Voor onze abonnees (en zij die het snel worden) bieden we echter de mogelijkheid van vóórbestelling tegen de speciale prijs van f 24,90.

U kunt van deze buitenkans gebruik maken door nu meteen onderstaande bon uit te knippen en ingevuld in te sturen. U hoeft pas te betalen als u het boek straks afhaalt. Dat wordt omstreeks half oktober: In het begin dus van de cadeautijd voor Sinterklaas en Kerstmis.


Het Nieuwsblad van het Zuiden - zaterdag 8 december 1979

 

 

Brabants Palet inspiratiebron voor toekomst

 

TILBURG -- Dit "Brabants Palet" is niet alleen goed om bij het lezen ervan terug te kijken naar het verleden, maar is ook een inspiratiebron voor de toekomst.

Met deze uitspraak typeerde burgemeester drs. H.Letschert duidelijk de betekenis van het geesteskind van Pierre van Beek, dat gisteren in de hal van Het Nieuwsblad van het Zuiden officieel ten doop werd gehouden. De heer Letschert ontving uit handen van drs. J. Scholten, een van de directeuren van Drukkerij Het Nieuwsblad van het Zuiden BV (dat het boek heeft uitgegeven) niet het eerste maar het tweede exemplaar, omdat het eerste uiteraard werd overhandigd aan de auteur en zijn echtgenote. De heer Scholten wees op het ongewone formaat en de bijzondere uitgave van het boek, dat in deze periode, waarin de nostalgie hoogtij viert, uitstekend past. Met genoegen gewaagde de heer Scholten van de liefde van Pierre van Beek voor stad en streek, waarvan hij in "Brabants Palet" getuigenis aflegt. Na allen die bij het totstandkomen van het boek betrokken waren met name te hebben genoemd, feliciteerde hij tot slot de auteur met deze uitgave.

 

Burgemeester Letschert zei bijzonder geïnteresseerd te zijn in de inhoud van het boek. Als die inhoud correspondeert met het uiterlijk, dan ben ik er bijzonder blij mee. Hij maakte van deze gelegenheid gebruik om er op te wijzen dat als het gaat om het vechten voor een bepaalde zaak, men elkaar in Brabant als het ware eerst de hals afsnijdt, terwijl men zich in Limburg als één man manifesteert. Een boek als dit kan een onderbouwing zijn van het besef van de noodzaak tot een gezamenlijke aanpak.

 

Uitgangspunten

Na allen die aan de uitgave van het boek hadden meegewerkt te hebben bedankt, ging de auteur in op de twee uitgangspunten die hem bij het schrijven over stad en streek hebben voorgestaan (en nog voorstaan). In de eerste plaats om daarmee een bijdrage te leveren aan het plaatselijke en gewestelijke karakter van Het Nieuwsblad van het Zuiden. Voorts heeft hij - en hij vond dit even belangrijk als het eerste - zijn artikelen met opzet geschreven in een milde trant als tegenwicht voor de akeligheden waarvan de krant iedere dag opnieuw volstaat.

 

Vandaag kunnen de bij voorintekening bestelde exemplaren van het "Brabants Palet" worden afgehaald op het bureau van Het Nieuwsblad van het Zuiden, Spoorlaan 179. Vanaf vanmorgen negen uur tot vanmiddag vijf uur. Pierre van Beek is dan zelf aanwezig om de boeken voor hen die dat willen te signeren.