CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
REGISTER TILBURGSE TAALPLASTIEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
SPECIAAL

print pagina

Pierre van Beek 40 jaar journalist


Het Nieuwsblad van het Zuiden - vrijdag 17 mei 1968 

Journalist P. van Beek op Nieuwsblad gehuldigd

"Veertig jaar lang bent u een goed journalist geweest. Een man met een volwaardig denkpatroon, met begrip voor het feilen van anderen, maar ook voor het feilen van zichzelf." Met deze woorden typeerde de heer J.W. Oltheten, directeur-hoofdredacteur van het Nieuwsblad van het Zuiden, op rake wijze de heer Pierre van Beek, die donderdag zijn veertigjarig jubileum als journalist vierde.

Van die veertig jaar heeft Pierre van Beek er ruim 35 doorgebracht bij een concurrerend blad, waar hij door zijn voortreffelijk werk het gezicht van die krant in hoge mate mee bepaalde. Journalist zijn betekent het bekleden van een verantwoordelijke positie en de heer Van Beek is zich van deze verantwoordelijkheid steeds bewust geweest, aldus de heer Oltheten, die de invloed benadrukte die de journalist heeft op het maatschappelijk bestel. Zeer hoog sloeg de directeur-hoofdredacteur het aanpassingsvermogen van de jubilaris aan bij de overgang naar Het Nieuwsblad van het Zuiden, nu vier jaar geleden. De heer Van Beek heeft zich niet alleen uitstekend weten aan te passen, maar heeft ook een belangrijke bijdrage geleverd in het oplossen van de moeilijkheden, die met de overname van een krant nu eenmaal altijd gepaard gaan. "Zo'n man moet een goed journalist zijn", stelde de heer Oltheten, die ook mevrouw Van Beek en de twee zonen in de huldiging betrok. Alvorens de jubilaris een geschenk onder couvert namens de directie aan te bieden, sprak hij er zijn vreugde over uit, dat het hier geen afscheid betrof en dat men nog lang van de journalistieke kwaliteiten van de heer Van Beek hoopt te kunnen profiteren.

Chef-redacteur P.B. Claessens wees op de stiptheid, de werklust en de accuratesse die kenmerkend zijn voor de jubilaris. "Onze bedrijfsklok wijkt wel 'ns af, maar de heer Van Beek nooit." Ook hij was vol respect voor de wijze, waarop de jubilaris zich in het nieuwe bedrijf heeft weten te acclimatiseren.

Namens de afdeling Brabant van de Vereniging van Nederlandse Journalisten sprak de heer F. Krämer uit Den Bosch een woord van hulde en bood daarbij een boekenbon aan. Bij de aanbieding van het geschenk van het personeel, eveneens bestaande uit een gesloten couvert, bracht de heer J. van Hees dank voor de prettige samenwerking. "U bent niet alleen een goed journalist, maar ook een goede vriend."

In zijn dankwoord legde de heer Van Beek vooral de nadruk op de houding van Het Nieuwsblad van het Zuiden, dat het personeel van de Nieuwe Tilburgse Courant bij de overname zo loyaal is tegemoetgetreden. Daarvoor bracht hij speciaal dank aan de directeur en de chef-redacteur.