CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
REGISTER TILBURGSE TAALPLASTIEK
HOME 
BRABANTS
KUNST
FOTOGRAFIE
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
SPECIAAL

print pagina

Hart van Brabant-prijs voor Pierre van Beek

(1975)


Het Nieuwsblad van het Zuiden - zaterdag 1 maart 1975

 

 

VVV-prijs voor Pierre van Beek

 

TILBURG -- Pierre van Beek, oud-redacteur van Het Nieuwsblad van het Zuiden en thans medewerker van deze krant, is om zijn publicistische activiteiten gisteren door de Streek VVV Hart van Brabant onderscheiden. Door de voorzitter van deze VVV werd hem de jaarlijks toe te kennen VVV-prijs - dit jaar een tableau van Henk Potters - uitgereikt in aanwezigheid van het bestuur van de VVV, de jury en een aantal collega's uit de journalistieke wereld.

De bijeenkomst vond plaats in de wijnhal van La Barrique aan de Spoorlaan. De heer Han Janssen, voorzitter van de Streek VVV, gaf een verklaring van de betekenis van de VVV-prijs en onthulde daarna dat deze dit jaar op voordracht van de jury was toegevallen aan de heer Van Beek vanwege de vele publikaties in Het Nieuwsblad Van het Zuiden, die zoveel vaak onbekende schoonheden en rijkdommen van Midden-Brabant uit de vergetelheid of onbekendheid haalde. Nadat de prijs was uitgereikt, werden mevrouw Van Beek bloemen overhandigd.

Pierre van Beek, totaal verbluft door de onderscheiding, sprak in zijn dankwoord van het geheel ten onrechte gekoesterde minderwaardigheidscomplex van de Tilburgers. "Dat moet er maar eens uit", aldus de heer Van Beek, die wees op de unieke plekjes, die Tilburg heeft zoals de Heuvel, die een Place Pigalle aan het worden is.

Na afloop van de feestelijkheid waren de genodigden nog geruime tijd bijeen op uitnodiging van de fa. Louis Bogaars.


Tilburg Vrij Uit - donderdag 6 maart 1975

 

 

Hart van Brabant-prijs voor Pierre van Beek

 

Pierre van Beek heeft nooit de allure gehad zich egocentrisch op te stellen. Het ligt gewoon niet in zijn aard. Maar afgelopen vrijdag moest-ie, of-ie wilde of niet. De oud-redacteur en thans vaste medewerker van Het Nieuwsblad van het Zuiden stond in de sfeervolle wijnhal La Barrique, Spoorlaan 428-430, centraal als het feestvarken. Met unanieme stemmen was hij de aangewezen man om de Hart van Brabant-prijs in ontvangst te nemen.

Uit handen van de voorzitter van de Streek VVV Hart van Brabant, de heer Han J.F.Ch. Janssen, kreeg de heer Van Beek een kunstwerk van H. Potters - voorstellende de Heikese kerk te midden van Brabants natuurschoon aangeboden. Mevrouw Van Beek kreeg een fraai bloemstuk terwijl de heer Louis Bogaars, eigenaar van La Barrique, een fles tintelende champagne overhandigde.

De jury bestaande uit Joop van Brussel, Wim Klaasen, Jacques Levy, Antoon van Oorschot, Ad Wijnekus en Adrie Bontenbal, die zich jaarlijks over de eventuele kandidaten buigt, was eensluidend in de uitslag.

 

Verdienstelijk

Voorzitter Han Janssen lichtte in zijn openingswoord de Hart van Brabant-prijs nog even toe: "De doelstelling van de prijs is om de persoon openbaar te huldigen die zich het afgelopen jaar het meest verdienstelijk voor het toerisme in Midden-Brabant heeft gemaakt. De heer Van Beek heeft onze streek steeds deskundig en voortreffelijk beschreven. Hij heeft door zijn redactionele werk zonder meer veel bijgedragen tot de toeristische trek naar onze streek. Wij hebben grote waardering voor het werk dat de heer Van Beek geleverd heeft."

 

Donderslag

Voor Pierre van Beek zélf kwam de uitslag als een donderslag bij heldere hemel. "Ik ben volkomen overrompeld", zo sprak de oud-redacteur. "Het is een volslagen verrassing voor mij." Toen hem in het oor gefluisterd werd, dat niemand iets van de toekenning wist behalve zijn vrouw, sprak hij: "Wat, wist mijn vrouw hier alles van? Dan neem ik die straks nog wel even onder handen", lachte hij.

In zijn dankwoord benadrukte de heer Van Beek, dat hij de laatste acht jaren van zijn hobby ook zijn werk heeft kunnen maken. "Ik sta met Midden-Brabant op en ga er mee naar bed", zo sprak hij."

De feestelijke bijeenkomst, waarbij vele oud-winnaars aanwezig waren, werd besloten met een gezellige receptie op invitatie van de heer Louis Bogaars.

 

G.S.