CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
AUTEURS

PRINT

Claudius (ps. van Pierre van Beek) - columns

 redactie: Ben van de Pol

 

Nieuwe Tilburgse Courant, woensdag 19 september 1945

 

 

Het zinken kalf

 

Het beruchte gouden kalf, waarvoor sommigen voorheen in aanbidding plachten neer te liggen, heeft zijn voetstuk verlaten om plaats te maken voor het kalf van zink. Eens veracht en beschimpt - nu echter hoog in aanzien staat plots het zink. Het zink van de dakgooten. Tijdens den oorlog niet eens bekwaam voor oorlogsmateriaal, blijkt het nu verheven in den adelstand. Beproefde spreekwoorden vragen dringend om correctie. Geen zink, geen Zwitsers! Z zal het voortaan zijn in de lage landen bij de zee.

Toch vind ik het met al dat gezink maar een duister geval. Nederland zit er vol van en ge ziet het niet. Gij en ik hebben het niet in de portemonnaie. Uw leverancier en de mijne bergen het niet in hun kassa. Heeft hij u dat niet zelf gezegd? En gunde hij u niet een blik in het heiligdom van zijn winkellade, die u - als onweersprekelijk bewijs - het kuisch gezicht van haar zinkeloosheid toonde?

Het zink zit niet bij den bonafiden particulier en niet bij den bonafiden winkelier. Maar dan is het afgevloeid in de emmers en waschtobben van de zwarte gewetens. Welaan dan, mijnheer Lieftinck, wat belet u nog deze week al dat zink waardeloos te verklaren om uw slag thuis te halen zonder een eerlijke vaderlander te dupeeren! Ook nu gaat in Nederland het leven zonder pasmunt voort. Ik bid u, mijnheer Lieftinck, gun de eerlijke vaderlanders na vijf jaar zwarte ergernis nu ook nog dat Lief-zink-pleizier en gij moogt nog lang minister zijn...

 

CLAUDIUS