CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
AUTEURS

PRINT

Claudius (ps. van Pierre van Beek) - columns

 redactie: Ben van de Pol

 

Nieuwe Tilburgse Courant - donderdag 26 april 1945

 

 

De Heuvelstraat

 

Ze leeft weer

 

Gelukkig is het alweer herinnering geworden! Maar we weten toch nog allen hoe in de grauwe, trage dagen der bezetting de slagader van het Tilburgsche leven-op-straat, onze Heuvelstraat, kaal en dood terneer lag gelijk een uitgeputte mijn. Te winkelen viel er eigenlijk niet meer. De Heuvelstraat leed alleen nog maar een vegeteerend bestaan. Het was een straat zonder geest, een straat zonder gezicht met winkels zonder karakter en dichtgeplankte etalages. In die dagen stond overal geschreven het einde van een weleer bloeiende nering. Overal zag men de apathie op het lange wachten naar een nieuw begin in een vrije wereld zonder de laars van den Pruis.

En toen is het plotseling gekomen met de bevrijding! Een voor een sneuvelden de houten barricaden. De geslagen winkelier veerde op. Hij voelde opnieuw kloppen den polsslag van zijn zakenbloed. Daar was een golf van licht, een mogelijkheid tot opstand, die als een blaasbalg de nog altijd onder de asch smeulende vonk van Tilburgsche energie opnieuw heeft aangeblazen. En als ge op den dag van vandaag weer flaneert door onze Heuvelstraat, dan ziet ge daar tot uw vreugde weer de teekenen van herstel.

Verwacht niet van mij, dat ik een groot wonder ontdekt heb en u daarvan nu deelgenoot ga maken. Koestert geen verwachtingen, die op teleurstellingen uit moeten loopen. Maar toch is in de Heuvelstraat iets veranderd! Zelfs veel. Ziet ge niet hoe er weer etalages zijn! Etalages met gezichten, etalages, die u wat te zeggen hebben al doen ze het dan ook nog slechts fluisterend alsof ze zich nog niet ontworsteld hebben aan de verdrukking.

Neen, ge vindt er geen keus van lang-ontbeerde goederen. Maar wél zijn onze etalages weer verzorgd. En als ge goed kijkt, ziet ge toch ook dingen, die er langen tijd niet geweest zijn. Gebruiksvoorwerpen, speelgoederen en tal van andere toch wel nuttige kleinigheden. Zeker, ze vormen geen eerste levensbehoeften. Nog zouden we ze kunnen missen, want we hebben geleerd ons veel te ontzeggen. Maar daar gaat het nu niet over. Voor ons is alleen van beteekenis, dat we uit het dal der misère weer bergopwaarts gaan. Dat het zakenleven naar boven klimt en de energie loskomt. De dingen, die dit verraden, kunt ge zien in de herlevende Heuvelstraat. En dat zijn dingen van hoop, dingen van optimisme, die tot nieuwe daden drijven! Zoo moet het gaan!

 

CLAUDIUS