CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
AUTEURS

PRINT

Cantecleer (ps. van Pierre van Beek) - columns

 redactie: Ben van de Pol

 

Nieuwe Tilburgse Courant - zaterdag 24 mei 1941

 

 

Meiregen

 

De regens hebben het jaar onder elkaar verdeeld. Zoo weet ieder van hen wanneer hij regenen mag. Ja, orde moet er zijn - ook in het kroostrijke gezin, waar vader Regen en moeder Regen al eeuwen lang den scepter zwaaien. Voor 't jongste spruitje zie ik altijd den Meiregen aan. Vraagt ge mij vanwaar dat komt, ik zou het u niet kunnen zeggen. Ergens, in zoo'n onbestemd hoekske van mijn gedachten, zit het nu eenmaal vastgeprikt: "Daar hebt ge den Benjamin!" Als een bruidsjonkerke danst hij nu op de keien van de straat, op de akkers aan het eind en op den boogerd van boer Koolen, waar ik straks de zwarte kersen plukken zal. 't Meiregentje benut vandaag zijn tijd. Dat mag wel want het heeft zich lang genoeg daarvoor geprepareerd.

Kom, ik laat er mij eens door beregenen! Dan zullen m'n haren beter groeien! Ha, ha! 't Is honing, dat er uit den hemel valt! Zoo'n regen moet ge proeven op uw tong om dan weg te laten smelten als fondant!... Gek, dat dit alleen de kinderen maar niet de groote menschen weten! Gelijk het even raar mag heeten, dat slechts genen de poëzie in alle soorten regens zien! Misschien was het niet verkeerd indien wij dit van onze kinderen leerden! Dan zoudt ge zeker nooit meer tot uw zoontje roepen: "Allé Jantje, binnenkomen want ge wordt zoo nat!" Maar bestaan er soms wel Jantjes, die van regens gelooven nat te worden? Van een Meiregen geloof ik het zelf niet eens!

Meiregen is louter energie! Door een goeden hemel aan de wereld en de menschen in gecondenseerden vorm toegediend. Ziet hoe millioenen bloesemmonden van de kerseboomen tongsmakkend daarbij opengaan!... Hoe de jonge groenten in uw oorlogstuin bij ieder slokske schooner van gezondheid blinken... En hoe de grond van futloos stof er zich wellustig mee verzaadt totdat hij een gezicht als was hij vette klei vertoont... Meiregen is ook goud! Om den glans, dien hij uit alle kleuren slaat... Om zijn kostbaarheid voor alles, wat er op den bollen buik der aarde groeit... Als gij hem vangt in een kristallen glas, moet hij daarin als een gedicht te zingen staan. Tenminste zoo las ik in een lang vergeten boek van een schrijver zonder naam. Maar ja, boeken schilderen de dingen altijd schooner dan ze werkelijk zijn! En bovendien weet ik niet meer of het den regen van de Mei of parelenden wijn betrof... Wat daar echter ook van moge zijn: geen regen toont zich milder dan de regen der maand Mei. Dat was al wat ik u zeggen wou!...

 

CANTECLEER