CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
AUTEURS

PRINT

Cantecleer (ps. van Pierre van Beek) - columns

 redactie: Ben van de Pol

 

Nieuwe Tilburgse Courant - vrijdag 16 mei 1941

 

 

De wolken en de zon

 

't Is triestig als ge naar den zomer zoekt en dan ziet hoe de wolken met de zon den duren tijd verdoen. Zoo ook vandaag alweer! Wat is dat toch voor nuttelooze kamp? Waarom maken zij niet een accoord? De wolken vechten met gebalde vuisten. Dreigend grauw en mollig wit - de teekens van den regen en het mooie weer - spannen broederlijk tezaam. De zon vecht met haar ellebogen. Ze tast de zwakke plekken van de oppositie af. 'n Stomp rechts, 'n stomp links en in den zolder van de wereld gaapt een gat, waardoor ze snel naar buiten glipt.

't Groen der velden, dat van kou te krimpen zat, rekt zich weer uit... 't Jonge blad van vroege boomen trilt van blij verwachten... De zieke voor het raam, aan d'overzij van onze straat, ziet een vergulden balk door zijn kamer gaan tot hij stilstaat tegen den muur met het houten crucifix; de zieke waant zich bijna weer gezond... En hij, die dit noteert, vangt een guts warmte als een weldaad op het blank papier, dat nu snel zijn maagdelijkheid verliezen zal. Want als de zon haar gouden wieken slaat, wordt al wat dood ligt of verveeld tot leven opgewekt.

Helaas gaan de dingen altijd anders dan gij het verwacht. De wijze menschen weten dit. Daarom zeggen ze, dat ge nooit "hei!" moet roepen vr de brug achter u ligt. Zoo ook nu! De zieke heeft te vroeg gejuicht en ik ben een illusie kwijt. Uw verstand van wolken is niet groot wanneer ge meent, dat ze zoo maar een zon de zege laten. Met een gezicht, dat vaal staat van verbetenheid, klotten zij nu opnieuw bijeen. Ze komen niet bezeten aangehold zooals het bruut geweld - dat doen Meiwolken nooit! - maar ze sluipen op hun buiken stil nabij. Geruischloos sluiten zij het zolderluik en alles wat zoo pas nog glansde ligt weer dof.

Zoo gaat de strijd al heel den dag, waarbij om beurten n partij victorie kraait. Ik weet niet of gij dit als schoon kunt zien. Mij lukt dat zeker niet! Ik word er door gerriteerd! Of ligt de oorzaak soms in de schoonmaakwoede van mijn vrouw en een te vroeg gedoofden haard? Neen, een vreugdedag is het heden niet!...

 

CANTECLEER