CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
AUTEURS

PRINT

Cantecleer (ps. van Pierre van Beek) - columns

 redactie: Ben van de Pol

 

Nieuwe Tilburgse Courant - zaterdag 12 april 1941

 

 

Paschen!...

 

Wanneer ge wandelt door den kring van het jaar zooals ik nog al eens pleeg te doen, blijft ge vanzelf bij Paschen staan. Paschen!... Ge moet dat woord, als het in zwarte letters hier voor u springt, niet lezen met uw gedachten maar hardop uitspreken met uwen mond. Paschen!... Is het niet of er een juichkreet u ontsnapt? Ja, nu weet ge het beslist: Paschen is in onze taal het bestgeslaagde woord voor het schoonst begrip. Paschen roept een wereld van gedachten op. Oude gedachten, die telkens weer te voorschijn treden in een splinternieuw costuum.

De Passie is voorbij... De schulden van de menschen worden uitgeboet... Onze Lieve Heer is glorievol herrezen gelijk Hij had voorspeld... De klokken zijn uit Rome terug. Ze luiden, luiden de vreugde uit! Ge zegt, dat gij er niets van hoort? Dat oorlog de klepels vastgebonden houdt? Och kom, dat is enkel maar de schijn! Klokken luiden altijd indien er vreugde is, want echte feestklokken spreken niet met de stem van het metaal maar met de klank van het hart. Uw hart, mijn hart en de harten van alle menschen, die weten te toeven in een doorgangshuis. Z luiden dus tch de klokken wanneer het Paschen en ook oorlog is...

Paschen brengt een boel schoone gewetens mee en draagt nog vele andere dingen in zijn mars. Er steekt bijvoorbeeld een flink stuk voorjaar bovenuit. De menschen van de stad houden daar wel niet veel rekening mee doch de dorpeling zegt met Paschen steevast zijn overjas vaarwel. De Paschen doet de bladknoppen knappend openspringen en hangt soms ook bruidsbloesems aan de boomen uit. De Paschen schenkt het nieuwe pak voor den man, de nieuwe hoed voor de vrouw, het nieuwe kleed voor de dochter. En opdat de kleinsten niet vergeten zouden zijn, stopt hij bontgekleurde eieren in den tuin. Zoo ziet ge dus wel, dat Paschen is een feest voor de grooten en voor de kleinen. Kon het anders dan dat de naam van dit feest een juichkreet is?...

 

CANTECLEER