CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
AUTEURS

PRINT

Cantecleer (ps. van Pierre van Beek) - columns

 redactie: Ben van de Pol

 

Nieuwe Tilburgse Courant - donderdag 27 februari 1941

 

 

Wakker

 

Langs alle vier de kanten der wereld heeft de nacht de gordijnen dichtgetrokken. En gij ligt daar midden tusschenin op uw bed, als een afgelegd lijk met uw tien teenen naar omhoog. Traag schuiven de minuten, die een ontvluchte slaap u als uren heeft nagelaten. De duisternis staat over u heengebogen lijk een zwarte huif. Doch een rare huif want ze heeft geen eind of geen begin en ge steekt er overal uw vingers door zoodra ge er naar grijpen wilt.

Er is een klokske, dat met een fellen hartklop leeft. Elk slagje tikt gelijk een kraal tegen zijn voorman aan, die eerder reeds geregen werd aan het lang begonnen snoer van den tijd. Van welk uur vertelt dat klokje op het kastje naast uw bed? Ge weet het niet! Hoe staan de vingers op de groote klokken van de stad? Ge luistert lang maar hoort geen enkelen slag. Misschien is het om middernacht. Dan moeten er nu de spoken zijn! Vandaar soms 't kraken van de trap? 't Kan één, of twee, of drie, of vier, of vijf uur zijn, want al die uren loopen hand in hand met den nacht. Uw gedachten zoeken naar houvast doch vinden er geen. Wellicht moet het zoo zijn want nu merkt ge pas wat voor een vreemd gevoel het schenkt los te zweven in de ruimte van den tijd.

Ge denkt er niet meer aan, dat ge in pyjama tusschen witte lakens ligt want ver stijgt ge boven de normale dingen uit. Al wat eens belangrijk scheen, lijkt nu voortaan banaal. Door vreemde energie gewekt slaat uw geest fantastisch wijd zijn wieken uit. Tot groote dingen waant hij zich in staat. Vlug, vlug, geef potlood met papier en hij vangt hemelsche muziek of een onsterfelijk vers in zijn onwezenlijke vlucht!... Geef hem penseel met een palet vol verf en hij maalt het schilderij, waarom het grootst genie vergeefs nog vocht... Droomt ge nu of waakt ge nog? Maak baan, ruim baan want een geest in-den-nacht-zonder-slaap is een paard op hol! Of kan het doodgewoon "verhooging" zijn? Dat moet ge maar eens aan den dokter vragen!...

Uit den toren der nabije kerk valt een bedeesde slag. Toch schrikt hij nog van zijn eigen klank en slikt daardoor den nagalm in. Wat beteekent één slag in den nacht voor den mensch, die los leeft van al den tijd? Half één... één uur... half twee... half drie... half vier... half vijf?... Ge achterhaalt het niet, want voordat gij besluit tot het ontsteken van het licht, heeft de slaap zich weer over u ontfermd...

 

CANTECLEER