CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
AUTEURS

PRINT

Cantecleer (ps. van Pierre van Beek) - columns

 redactie: Ben van de Pol

 

Nieuwe Tilburgse Courant - woensdag 5 februari 1941

 

 

Woensdag

 

Als een glinsterende steen zit de Woensdag gevat tusschen de andere dagen van de week. Tenminste, zoo lijkt het mij! Voor u heeft de Woensdag misschien een heel gewoon gezicht. Maar ieder mensch draagt toch een "hobby" in zijn leven mee. Laat dit voor mij de Woensdag zijn. Wanneer elk stokpaard z onschuldig was, mocht gij een kaars ontsteken...

Den Woensdag zie ik gaarne in 't gareel. Hij kijkt niet meer weemoedig naar den Zondag om, gelijk ge dat steeds aan den Maandag merkt en trekt zich niets van de dagen aan, die wachten om te worden ingelaten. Hij is een dag, welke zijn eigen weg durft gaan, midden door de week. Een dag, die de klaroen steekt van de onafhankelijkheid, die in zijn lijf het heerlijk rhythme van den arbeid weet en vol vre het hem geschonken leven prijst.

Reeds des morgens staat hij op met een "joechei!" in den mond, dat iedere taak tot een klare vreugde maakt. Ge zoudt dat wellicht ook eens kunnen probeeren! Des middags doet hij zingend zijn plicht en des avonds telt hij daarvan de vruchten in zijn schoot. Op Woensdag ook schijnt steeds de zon! Zooal niet op de vlekken en dorpen en steden dan toch in de harten der menschen die immer een luik naar den kant van den hemel hebben openstaan als een kostbaren "kruiwagen" bij de sollicitatie naar de goedbetaalde betrekking in dienst van Onzen Lieven Heer. Ge kunt die zon natuurlijk ook op andere dagen zien doch daarover spreek ik u thans niet wijl ik enkel slechts van Woensdag schrijf.

Op Woensdag worden alle kinderen van 't geluk geboren. Kijk maar eens om u heen! Op Woensdag zingen de klokken van kerken uit zilveren kelen!... Op Woensdag varen de wolken met zijden zeilen... Op Woensdag vliegen de gedachten op vleugelen van goud naar violette einders toe... Ge meent, dat ik u gekke dingen zeg? Maar weet dan toch, dat Woensdag is mijn vriend en wie den lof van een vriend verkondt blijft zelden objectief. Zoo kunt ge wel eens verder gaan dan eigenlijk verantwoord is...

 

CANTECLEER