CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
AUTEURS

PRINT

Cantecleer (ps. van Pierre van Beek) - columns

 redactie: Ben van de Pol

 

Nieuwe Tilburgse Courant - woensdag 15 januari 1941

 

 

Sneeuw

 

Kijk, hoe de sneeuw komt aangedanst in zachte, veeren vlokskes! "Ons Lieveheerke schudt zijn beddeke uit", placht moeder mij te zeggen toen ik nog een kleine jongen was. Ja, moeders kunnen soms van die ongekunstelde beelden vinden, waar schrijvers-van-professie jaloersch op mogen zijn!... Ge gelooft al lang niet meer, dat Onze Lieve Heer in een veeren bed slaapt, doch het simpel beeld, dat uw moeder u meegaf van haar schoot, zit nog immer verborgen ergens in een hoek van uw gedachten. En 't presenteert zich altijd weer zoodra de blijde vlokskes vallen. Waarin ge een bewijs kunt zien hoe woorden, op een schoot gevangen, diep druppen in een menschenhart...

Wat uit de hemel valt, is er in gesopt geweest! Daarom is de dans van de sneeuw een curieuze zaak, waarin ge wonderlijke dingen ziet indien uw oogen geen kadetjes zijn. Helaas schijnen ze dat bij vele menschen wl zoodra het de dingen der natuur betreft! We moesten probeeren daarom wat te doen. Dit vindt gij toch immers ook? Dus laten we eens zien naar de sneeuw, die valt.

De vlokskes, welke dichtbij langs u henen gaan, lijken als witte koorden saam te hangen en los zweven ze eerst, verder van u vandaan, waar het vallen ook zoo vlug niet schijnt te gaan... Ei, wat een kostelijk bedrog speelt de sneeuw met uw gezicht! Volg nu n vlokske met het oog. Richt dan uw blik omhoog en zoek er snel een ander uit. Wanneer ge dit herhaalt, eenige minuten achtereen, en daarna kijkt op den dichtgedekten grond, ziet ge dien rijzen terwijl ge u zelve dalen voelt... Wr speelt de sneeuw met u haar spel! En hebt ge wel eens zwarte sneeuw gezien? Grijp slechts uw geluk van de grijze lucht en beschouw de vlokken, welke dwarrelen, recht boven uw hoofd. Zoo krijgt ge zwarte sneeuw! Als gij soms denkt, dat ik u in het ootje neem, moet ge het maar eens aan Aristoteles vragen!... Doch mr wonderen nog schept voor u de sneeuw. Ik maak er gauw een raadsel van! Wat is het helderste der twee: de grond vol sneeuw of een strakke lucht van enkel grijs? Gij raadt: de sneeuw! Maar 't is juist andersom. Ge kunt dat zien wanneer ge de lucht op een spiegel neemt en haar hierin legt bij de sneeuw...

Zoo draagt de sneeuw dus allerlei geheimen mee. Ze schenkt die aan de menschen, die haar gaarne zien met een scherpen blik. Doch z'n blik is geen gemeen bezit. Daarom gaat er veel menschenvreugde ongekend voorbij en wordt de wereld, heel misprijzend soms, een tranendal geheeten...

 

CANTECLEER