CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
AUTEURS

PRINT

Cantecleer (ps. van Pierre van Beek) - columns

 redactie: Ben van de Pol

 

Nieuwe Tilburgse Courant - vrijdag 9 augustus 1940

 

 

"Ons Lieve Vrouw ter baan"

 

"Ons Lieve Vrouw ter baan, Maak dat wij richtig gaan"... Als honing vloeien deze milde woorden met hun dubbelen zin tot in het klokhuis van uw hart wanneer ge Haar passeert. En ge peinst: Dat moet een goed mensch geweest zijn, die dit simpel schoon z bij elkander dacht om het daarna neer te schrijven bij deze Lieve Vrouw, die een herstel is van een oude glorie. De glorie van het eigen land van Brabant, dat ze ontluisterd hadden maar waarin weleer de Lieve Vrouwkes en haar kapellekes aaneengeregen stonden als de Weesgegroeten van een rozenkrans. Langzaam komt die oude rijkdom weer. Hier treft ge reeds een stukske van de nieuwe litanie van mijn land, welke ieder jaar al langer wordt. "Ons Lieve Vrouw ter baan"... Zulke Lieve Vrouwen ziet ge niet veel! Onder een afdakske van rooie pannen, die op zijn schoonst zullen zijn als de jaren er wat bruin en groen doorheen gesmeerd hebben, toont zij aan den voorbijganger Haar Kindje, dat poogt te staan doch onder de armen den steun der Moeder nog niet ontberen kan. Ja, zoo gaat het met de kleine kinderen. En ook wel met de groote... Zou dit de stille les soms zijn, die ge, al wandelend, hier leeren kunt?...

Een krans van versche boterbloemen siert het hoofd der Lieve Vrouw als met een kroon van heel oud goud. Deze heeft de onbekende houwer, die het beeld eens kapte uit 'n zachten steen, er zelf niet bijgedacht. Ge vindt ze rondom, in de groene velden, waar ze niets anders hadden te doen als bloem te zijn totdat 't kindje met de fijne handen kwam en ze verheugd te zamen vlocht. Die peuter heeft toen angstvallig her en der geloerd of er geen politie was en is dan watervlug op het baksteenen voetstuk geklauterd om zijn geschenkje te offreeren - zoo stel ik het mij tenminste voor! Lieve Vrouwen moeten immers bloemen hebben. Heel veel bloemen! Dat weten de goede menschen van ver en uit de buurt. Dat weten zelfs de kinderen...

Wilt gij ook uw tuiltje brengen bij "Onze Lieve Vrouw ter baan", die gij misschien niet kent? Ge zult Haar vinden bij het Leypark, waar ook ik haar kortelings ontdekte.

 

CANTECLEER