CUBRA

INHOUD PIERRE VAN BEEK
HOME 
BRABANTS
AUTEURS

PRINT

Cantecleer (ps. van Pierre van Beek) - columns

 redactie: Ben van de Pol

 

Nieuwe Tilburgse Courant - donderdag 20 april 1939

 

 

"Hooge politiek" na middernacht

 

Ze staan dicht opeengeklot voor ons bureau! Het middernachtelijk uur is al lang voorbij. De gebulletineerde verkiezingsuitslagen hebben zij verwerkt en herkauwd. Van tijd tot tijd druppelt er het laatste nieuws op het zwarte bord voor het raam, ze nemen er even vluchtig kennis van en dan gaat het debat weer voort. Men staat hier niet op de eerste plaats om het nieuws te vernemen, men blijft er hangen omdat het er zoo gezellig en amusant is...

"De hooge politiek" wordt er "grondig" doorgesproken, echter met meer humor dan kennis van zaken. Middelpunt van de debaters vormt er een met sterke Duitsche sympathieën. Voor een oningewijde lijkt het een hevig bekgevecht, maar wie tien minuten in het kringetje staat heeft dra in de gaten, dat de een den ander opdraait... Met gloed en vuur betoogt de N.S.B.-er, dat hij niets gelooft, wat hij niet gezien heeft, voor welke boute bewering hij echter onmiddellijk wordt afgestraft door de logische conclusie van een handigaard: "Dus Napoleon heeft niet bestaan!"... Algemeene hilariteit!... O, ze worden niet kwaad de debaters, behoeven dat ook niet want de N.S.B.-er staat zielig alleen en de democraten zijn zich van hun overtuigende meerderheid bewust. Één die liever wat méér vuurwerk ziet, roept achter zijn hand: "Hup, Mutsaars!" in een bewusten variant op den naam van een Nederlandschen adspirant-dictator, wien het echter, naar de laatste uitslagen, niet naar den vleeze gaat. Een schoon opgezet betoog van een, die direct als Zwart-Fronter gequalificeerd wordt, valt finaal in duigen door de interruptie van een grappenmaker: "Sinterklaas komt toch ieder jaar uit Spanje!" Roei maar eens op tegen zulke argumenten, die de lachers winnen en voor den zooveelsten keer bewijzen, dat spot doodend is...

Er volgt een korte pauze maar dat moeten ze niet deze politiekers van het nachtelijk uur. Een uit de achterste gelederen geeft zijn voorman een stomp in den rug: "Allé, zeg-de gij ôk 'ns wè!"... "In Duitschland is het een zootje!"... blijkt de onmiddellijke reactie, die ruimschoots voldoende is om de zaak opnieuw aan het draaien te maken. Dan zal de N.S.B.-er of wat hij dan ook zijn moge eens duidelijk maken waarom Duitschland doet zooals het doet. En hij steekt van wal:... "Veronderstelt, dat wij nou eens samen vechten"... Geroep: "Nie vechten!"... De N.S.B.-er: "Dat bedoel ik niet, ik gebruik beeldspraak"... En hij gaat verder: "Als wij nou eens samen vechten... flink vechten"... "Zeg, dat moet daar eens afgeloopen zijn met dat gepolitiek hè! Vooruit jij, marsch!"... Met deze woorden worstelt zich een corpulente agent, die kwam aanwandelen, toevallig de woorden "vechten, vechten" opving en relletjes ziet dreigen in het kringetje. De man met Duitsche sympathieën wordt den Heuvel opgestuurd en de volksche comedie van het bekgevecht is plotseling geëindigd. De klok van den Heuvel sloeg één uur, maar als u denkt, dat onze politiekers nu ook hun bed opzochten dan hebt u het toch mis!...

 

CANTECLEER