HOOM

BRAABANS

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVJOEWS
SPECIAAL

Deze tekst is overgenomen uit 'Hedde gij, zedde gij', Den Bosch 1987. 


ONZE VADDER DIE ZEE OP ZEKERE KEER
In het dialect van Casteren


 

onze vadder die zee op zekere keer

naw moet' is hil goed luistere peer

't wordt td d g gaot trouwe

 

'k zeg vadder d 's den urste keer

d'k zo iet aorigs dan prebeer

zoude 't me urst nie kunnen lere

 

och jonge zeej d's heel gemak

en helemaol gin moeilijk vak

ga mr is na hannes van peere

 

die hi 'n grote boerderij

en 'n enigste dochter nog erbij

daor moete mar is gaon vrije

 

'k zeg vadder wa is vrije toch

och jonge zeej das gemak genog

ge laot d vrouwvolk mar betije

 

en op 'nen aovend mee vol maon

trok ik 'n nuuw paor klumkes aon

en ik ging naor hannes va peere

 

't waos op klokslag negen uur

en hannes zaot in den hoek b 't vuur

en merieke zoat te braaie

 

we praotten hil lang over 't weer

en over 't mond- en klauwzeer

en over de kaoi tije

 

de klok sloeg vur den tiende keer

en hannes zee opeens dag peer

ik gaoi m'n bed opzuuke

 

toen zaot ik daor mee meriekes alleen

en ik vuulden 't toe in m'ne grote teen

want 'k wist nou zal 't gebeure

 

'k zaot op den hoek van den trfbak

en merieke nog op dezelfde plak

mr ze hiel op mee braaie

 

ze dee d'r braaiwerk in 'nen hoek

en ging toen zitten op den anderen hoek

van dieje zelfden trfbak

 

'k zeg merieke ge kr toch zeker gin kouw

nou ik w zo lang oew bed t haauw

ik zal nog wa op 't vuur doen

 

mr merieke zee d hoefde nie

ik kruip zo lang wel op oewe knie

en mee zat ze daar al te kijke

 

ik zat zo hillemaol niks gemak

op dieje scherpe rand van den trfbak

mer ik docht d hurt b 't vrije

 

toen kriebelde ze stillekes in m'ne nek

'k zeg mske doe toch nie zo gek

ik kan nie tege kietele

 

toen skaarde ze is deur m'n haor

'k zeg maske ho wa doede daor

ge maokt ze gelijk deur de waarre

 

toen lekte ze ineens al over m'n kien

wie heet 'r zo iets nou ooit gezien

ik begos 't gauw af te drge

 

'k zeg meske es ge nog iet wilt doen

dan haauwde ge vort oew fesoen

zo iet kan ik nie lije

 

mer mee beet ze in m'n kaok

en ik worden ineens zo hevig kaod

ik gaoide ze in den trfbak

 

en merieke riep och peer och peer

mer ik waos al buite en ik heurden 't nie meer

ik dee op n'n draf op huis aon

 

onze vadder die was nog nie naor bed

en hij zee merjonge waor is oew pet

en wa stadde toch te bibbere

 

hedde onderwege hekse gezien

of 'ne gloeiige misschien

wa hebbe z'uw toegetakeld

 

'k zeg vadder 't is veul erger nog

ik heb van trouwe vort genog

en ik gaoi nooit nie mir uit vrije

 

BEGIN VAN DE PAGINA