Adviezen aan den vakantieautomobilist

De redactie van uw diegitale magazine CuBra vreescht dat ondanks het zeldzame schoone aanbod op uw website, veelen van u toch op vakantie zullen gaan in hun automobiel. Wij willen u thans gaarne van advies dienen voor het maken van een lange reis. Dit alles in de hoop dat uw en de uwen weer heelhuidsch terug zult keren na afloop van uw vakantie.
Klikt allen op onderstaande links en neemt de geboden informatie goed in u op!

Han van Meegeren wenscht uw namens CuBra een goede reis


Eenige belangrijke verkeerswenken
Eenige plaaten ter verduidelijking van het verkeer
Welk gereedschap dient u mede te nemen?
Verantwoording van de teksten en illustraties

Drukt u op bovenstaande links om den inhoud te bekijken.