HOME CUBRA

INHOUD AUTEURS

Brabant Cultureel • Brabant Literair

Tijdschrift voor kunst, cultuur en literatuur

64ste Jaargang - nummer 1 - februari 2015

 
HOME BC / BL Contact / Reageren Archief Brabant Cultureel Archief Brabant Literair
 
 

Martin van Ginkel is onder meer oud-directeur van 013 Popcentrum en nu zelfstandig adviseur in de cultuursector. foto Gemma van der Heyden

 

 

Rien van der Vleuten was onder meer werkzaam in het kunstonderwijs en is nu zelfstandig adviseur in de cultuursector. foto Gemma van der Heyden

 

Op de website informatie over de aangesloten leden bij De Kunst van Brabant en over de plannen van de organisatie.

 

www.dekunstvanbrabant.nl

 

©Brabant Cultureel – februari 2015

De Kunst van Brabant spreekbuis van de culturele sector

 

De bezuinigingen in de culturele sector doen pijn, maar hebben ook een positief neveneffect. Er ontstaan nieuwe initiatieven zoals De Kunst van Brabant. Dat wil een provinciale spreekbuis zijn van de culturele wereld. In brede zin. Iedereen die actief is in de cultuursector kan aansluiten. Graag zelfs.

 

door Emmanuel Naaijkens

 

Eerlijk is eerlijk. In vergelijking met andere provincies gaat er in Noord-Brabant nog relatief veel geld naar de culturele sector. Zeker, de botte bezuinigingen vanuit Den Haag doen pijn, hier en daar veel pijn, maar het had nog dramatischer kunnen uitpakken. Mede dankzij het subsidiebeleid van de provincie. Die credits willen Rien van der Vleuten en Martin van Ginkel de provinciale politiek wel geven. Zij zijn respectievelijk voorzitter en algemeen secretaris van De kunst van Brabant, een netwerkorganisatie die vooral richting overheid een spreekbuis wil zijn van de hele brede culturele sector.

 

 

In 2011 protesteerden kunstenaars en kunstliefhebbers in Museum Boymans Van Beuningen tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur. foto Piet den Blanken

 

Van der Vleuten: ‘Na de Randstad is Brabant de plek waar nog allerlei zaken op cultureel gebied aanwezig zijn. Ook al wordt er her en der in geknepen en hebben sommige instellingen het heel zwaar, en er zijn er al ter ziele gegaan. Onze zorg is ook dat jonge talenten niet meer kunnen doorstromen omdat er geen perspectief is. Maar we moeten ook vaststellen dat na het afblazen van het project Culturele Hoofdstad is besloten om de gereserveerde Essentgelden te bestemmen voor het Brabant C Fonds. En bovendien wordt het fonds voor de Impulsregelingen op peil gehouden.’

 

 

Martin van Ginkel (l.) en Rien van der Vleuten. foto Gemma van der Heyden

 

 

Kwetsbaar

De les die Van Ginkel en Van der Vleuten samen met 72 andere culturele wapenbroeders uit het bezuinigingsbeleid hebben getrokken, is dat de sector toch wel erg kwetsbaar is als zij niet de rijen sluit. Los van elkaar optreden met verschillende belangenclubs is weinig effectief richting overheid. Die trouwens ook niet met allerlei verschillende partijen aan tafel wil zitten.

Een gesprekspartner die namens een groot deel van de sector spreekt, dat is wel zo handig voor de provinciaal bestuurders. En De Kunst van Brabant biedt een platform aan vertegenwoordigers van instellingen, individuele makers van kunst en cultuur, het kunstonderwijs, maar ook aan producenten en intermediairs. Iedereen kan lid worden van de vereniging en heeft – heel democratisch – één stem. Dat geldt zowel voor de instellingen als de individuele kunstenaar.

Martin van Ginkel constateert tot zijn vreugde dat ondanks de bezuinigingen, mensen in de culturele sector de wil tonen om door te gaan. ‘Er is een mentaliteit om te ondernemen, een soort veerkracht, een drive. Gelukkig maar. Tegelijkertijd moeten we vaststellen dat we nog niet weten ten koste waarvan dat is gegaan. We krijgen signalen dat men voor nog minder geld artistieke dingen blijft doen, dat de omstandigheden verslechteren.’

Politici zullen misschien concluderen dat daarmee het bewijs is geleverd dat men best met minder subsidie toe kan. Maar voor Van der Vleuten en Van Ginkel is dat een brug te ver. Dat er kritisch naar subsidies wordt gekeken vinden ze terecht, en dat ook cultuur net als bijvoorbeeld de zorg een aandeel moet leveren in de bezuinigingen, vinden ze logisch. Maar het moet wel in proportie blijven.

 

 

Vrolijke Opvattingen van het inmiddels opgeheven dansgezelschap RAZ. Choreogafie Hans Tuerlings; dansers Inari Salmivaara en Camilla Ulrich. foto RAZ

 

 

Broekriem

De overheid ziet graag dat de culturele sector andere financiële bronnen aanboort. Dat is bepaald geen sinecure in tijden van crisis waarin ook bedrijven de broekriem aanhalen. Er zijn ook nog de subsidiefondsen waar een beroep op kan worden gedaan, maar vooral kleine instellingen, hebben niet of nauwelijks de capaciteit om aanvragen goed te onderbouwen. Er worden tegenwoordig hoge eisen aan de verantwoording gesteld. Zodoende bieden die fondsen voor een deel van de instellingen en cultuurmakers geen soelaas.

De vereniging wil ook graag het debat aangaan over de rol van bkkc in het kader van de Impulsgelden. Bkkc beslist over subsidieaanvragen, maar heeft tevens een adviesfunctie. Volgens de opvattingen over good governance is die vermenging niet gewenst.

De toegankelijkheid van de fondsen is een van de speerpunten die op de agenda van De Kunst van Brabant staan in de gesprekken met de beleidsmakers. Een heet hangijzer is de gebrekkige samenhang van (subsidie)regelingen. Ook gaat men zich nadrukkelijk bezighouden met het nieuwe Kunstenplan voor de periode 2017-2020.

Talentontwikkeling staat eveneens hoog op de agenda. Om dat onder de aandacht te brengen komt er een speciale conferentie. En als de kruitdampen van de provinciale verkiezingen op 18 maart 2015 zijn opgetrokken wil De Kunst van Brabant haar invloed aanwenden op de culturele paragraaf van een nieuw coalitieakkoord. Want, zo leert de ervaring, niet elke provinciale politicus heeft de waarde van goede culturele voorzieningen op het netvlies.

 

 

Het opgeheven dansgezelschap RAZ met Wensloos Gelukkig . Choreografie Hans Tuerlings; dansers Camilla Ulrich, Aline Barbou van Roosteren, Linhares Junior, Inari Salmivara, Barbara Sutters en Suzanne Ohmann. foto RAZ

 

 

Infrastructuur

Van Ginkel: ‘Wij willen overkoepelend nadenken en meedenken over het belang van kunst en cultuur in de provincie. De Kunst van Brabant is een soort variant op BZW (werkgevers) of Milieufederatie. De belangenbehartiger namens een hele sector’.

Een voorbeeld is de informatieavond die de vereniging belegd heeft voor haar achterban over de plannen met het Brabants C Fonds. Eerder heeft een bijeenkomst met leden van Provinciale Staten onder meer geresulteerd in een aangenomen motie over de versterking van de culturele infrastructuur in Brabant.

Maar daarnaast wil de vereniging bevorderen dat de afzonderlijke leden meer bij elkaar in de keuken kijken, ervaringen uitwisselen, de schat aan expertise delen en de grenzen van de verschillende disciplines overschrijden.