HOME CUBRA

INHOUD AUTEURS

Brabant Cultureel • Brabant Literair

Tijdschrift voor kunst, cultuur en literatuur

63ste Jaargang - augustus 2014

 
HOME BC / BL Contact / Reageren Archief Brabant Cultureel Archief Brabant Literair
 
 

  www.cultuurfonds.nl

Op de website staat een overzicht van alle gehonoreerde aanvragen in Noord-Brabant.

 

©Brabant Cultureel – augustus 2014

’s-Hertogenbosch scoort goed bij cultuurfonds

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds, een belangrijke mecenas, publiceerde onlangs het jaarverslag over 2013. Dat was voor de landelijke organisatie een goed jaar. In Noord-Brabant kregen opvallend veel Bossche organisaties subsidie van het fonds.

 

door Emmanuel Naaijkens

 

Het bestuur van de Afdeling Noord-Brabant van het Prins Bernhard Cultuurfonds (PBC) wees afgelopen jaar in totaal aan 316 aanvragers een incidentele subsidie toe. Een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2012 toen 263 aanvragen gehonoreerd werden. In geld uitgedrukt ging het om een budget van afgerond € 725.600 tegen € 732.738 in 2012. De conclusie is dan ook dat het gemiddelde toegekende subsidiebedrag een stuk lager ligt. Deze cijfers hebben betrekking op het ‘hoofdfonds’ en de gelieerde Kunstbalie Fonds Amateurkunst, Cultuuramateurfonds Brabant, Buurtcultuurfonds en de particuliere fondsen.

 

 

De Stichting Theatergoep Hertog Zout kreeg € 2500 om een podiumproductie te realiseren. foto Tijmen T Hermans

 

 

Koek

Bij nadere beschouwing valt op dat Bossche organisaties op het gebied van kunst en cultuur in het verslagjaar prima de weg wisten te vinden naar het PBC en een aanzienlijke hap uit de koek namen. Hun gezamenlijke aanvragen waren goed voor een bedrag van maar liefst € 147.300. Daar steken de toegekende subsidies voor organisaties in andere grote Brabantse steden wat mager bij af. Eindhoven staat voor afgerond € 89.000 in de boeken, Tilburg voor € 69.500, Breda voor € 65.700 en Helmond voor € 25.300.

Nu zeggen deze droge cijfers niet alles. Het kan natuurlijk zijn dat de Brabantse hoofdstad een rijk jaar had aan culturele activiteiten. Of dat ze daar beter de kunst verstaan van het werven van fondsen. Misschien is het in de rest van de provincie minder bekend dat je een beroep kunt doen op het PBC. Dat laatste zou jammer zijn, want het PBC is laagdrempelig en er komt naar verhouding niet veel bureaucratie te pas bij het indienen van een subsidieaanvraag. Je kunt zelfs voor relatief kleine bedragen aankloppen bij de Afdeling Noord-Brabant. En dat zijn dan soms net die bedragen die een begroting/begrotinkje sluitend kunnen maken.

 

 

De Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 uit Hilvarenbeek kreeg € 1250 voor de jubileumactiviteiten. foto KH Concordia

 

Het merendeel van de toegekende bedragen ligt tussen de € 500 en € 5000. Een enkele keer zijn er uitschieters naar € 7.500 of hoger. Wat wel opvalt, is dat sommige organisaties uit twee ‘potjes’ subsidie krijgen toegekend, ook dat is kennelijk mogelijk. Uit het hoofdfonds (PBC) en uit een gelieerd fonds. Dat geldt bijvoorbeeld voor het project van de Stichting Kunst aan de Maaskant dat tweemaal een aanvraag van € 17.500 kreeg toegekend. Hoge bedragen in vergelijking met subsidies aan andere organisaties. Het gaat hier om het community-artproject Dorp aan de Rivier in Lith. Een ambitieuze productie met een begroting van bijna 3 ton.

 

Breed

Het Prins Bernhardfonds richt zich op drie gebieden: cultuur, natuur en wetenschap. Maar dat wordt breed ingevuld. Wat voorbeelden van gehonoreerde aanvragen laten dat zien. Restauratie carillon Helmond (€ 1800); restauratie preekstoel Engelen (€ 3000); onderzoek nieuwe media Den Bosch (€ 4000); boek Aolburgse Toal (€ 750); musical Carmen in Asten (€ 1250); theaterproductie Bergen op Zoom (€ 600); festival Dommeltheater Boxtel (€ 2850); community artproject Dansnest in Breda (€ 5000); educatieproject De Biesbosch (€ 5000); jubileumconcert Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 in Hilvarenbeek (€ 1250).

Het is voor organisaties dus alleszins de moeite waard om voor de financiering van hun activiteiten ook het licht op te steken bij het PBC. Op de website staat informatie over het indienen van een aanvraag. Bovendien is er op werkdagen in de ochtend een telefonisch spreekuur.

 

 

Stichting Erfgoed Brabant kreeg € 7500 voor de film ‘De canon van Lammers’ ten behoeve van een educatieproject. foto Erfgoed Brabant

 

 

Op naam

Tot slot nog wat over de landelijke ontwikkelingen van het PBC in het verslagjaar 2013. Er werden in totaal 3835 aanvragen gehonoreerd, goed voor een bedrag van € 28,4 miljoen. De belangrijkste bronnen van inkomsten zijn de opbrengsten van de BankGiro Loterij en de Lotto, evenals de resultaten op beleggingen. Daarnaast zijn (particuliere) cultuurfondsen op naam in opkomst, het zijn er inmiddels 330. Het PBC beheert deze fondsen. En dan zijn er nog de inkomsten uit de jaarlijkse Anjercollecte. In Noord-Brabant leverde dat afgerond € 97.600 op. Wat gelet op het aantal inwoners trouwens nogal karig is. In het veel dunner bevolkte Friesland bijvoorbeeld was de opbrengst € 70.300.

Financieel staat het PBC er prima voor, zo blijkt uit het jaarverslag. En dat is maar goed ook want de overheidsbezuinigingen laten hun sporen na in het veld. Het bestuur van het PBC ziet het als zijn taak om daar in te voorzien en zal nieuwe diensten en vormen van schenken ontwikkelen. Onder het motto ‘Prins Bernhard Cultuurfonds, dé partner in mecenaat’.