HOME CUBRA

INHOUD AUTEURS

Brabant Cultureel • Brabant Literair

Tijdschrift voor kunst, cultuur en literatuur

63ste Jaargang - juni 2014

 
HOME BC / BL Contact / Reageren Archief Brabant Cultureel Archief Brabant Literair
 
 

Het Statenvoorstel om te komen tot een Brabant C Fonds is te vinden in de Agenda- en vergaderstukken Commissie voor Cultuur en Samenleving (onder agendapunt 5.A.2) op de website van de provincie:

www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderstukken-en-besluiten-ps-en-commissies/agenda-en-vergaderstukken-statencommissies/ccs.aspx?qvd=20140606

©Brabant Cultureel – juni 2014

Gedeputeerde: Versterking topcultuur trekt basis mee omhoog

 

De commissie Cultuur en Samenleving van de Provincie Noord-Brabant boog zich op 5 juni en 13 juni 2014 over het voorstel van Gedupeerde Staten om het Fonds Brabants C in het leven te roepen. Dat fonds heeft in eerste instantie 25 miljoen ter beschikking om culturele projecten van de grond te tillen. Later komt daar nog eens 15 miljoen bij. Op 1 januari 2015 moet de uitvoerende organisatie van start gaan.

 

door Emmanuel Naaijkens

 

Tijdens de reguliere vergadering kwam de Statencommissie er nog niet uit in hoeverre dit fonds het groene licht moet krijgen. Er waren zoveel vragen en opmerkingen voor gedeputeerde Brigitte van Haaften (Cultuur, CDA) dat de commissie de beraadslagingen op vrijdag 13 juni voortzette. En op die dag voltrok zich een politiek bedrijfsongeval. Op initiatief van de VVD en met steun van PVV en 50Plus stuurde een krappe meerheid van de commissie het voorstel terug naar de tekentafel. Dat betekent overigens niet dat daarmee het nieuwe fonds van de baan is. VVD en 50Plus zijn – anders dan de PVV –voorstander van het fonds, maar ze vinden dat de kaders onvoldoende helder zijn.

 

 

Vergadering van de Statencommissie Cultuur en Samenleving in juni 2014, provinciale staten van de provincie Noord-Brabant. Uiterst rechts mevrouw Van Haaften.

 

Ook andere fracties maakten tijdens de beraadslagingen kritische kanttekeningen, maar die wilden niet zo ver gaan door de gedeputeerde met extra huiswerk op te zadelen. Volgens gedeputeerde Van Haaften is er voorafgaand aan de feitelijke invoering nog genoeg ruimte om de werking van het fonds nader in te vullen.

De discussie in de Statencommissie spitste zich te op twee aspecten: Wie kan er een beroep doen op het fonds en zijn de uitvoeringskosten niet (te) hoog?

 

Uitvoeringskosten

Om met dat laatste te beginnen, verschillende fracties vroegen zich af of de kosten die gemoeid zijn met de werkzaamheden van het fonds zich wel goed verhouden tot de totale subsidiepot die beschikbaar is. In het voorstel gaat een nieuwe stichting de uitvoering op zich nemen. Die staat los van de provincie, maar is daar wel nauw mee verbonden. CDA’er Brenninkmeijer rekende de gedeputeerde voor dat de 4% uitvoeringskosten (ongeveer 9 ton per jaar) betekenen dat zo’n 14 tot 16 procent van het beschikbare budget van 25 miljoen opgaat aan uitvoeringskosten. En dat is zelfs meer dan het bedrag dat indertijd was begroot voor het gesneefde project Brabant Culturele Hoofdstad. In een reactie gaf gedeputeerde Van Haaften aan dat die 4% geen doel op zich is, maar het kostenplafond aangeeft; het kan dus ook lager uitpakken. Aanhaken bij de provinciale organisatie of bij een organisatie als bkkc (Brabants kenniscentrum voor kunst en cultuur) is in de ogen van Van Haaften geen optie. Het staat niet vast dat die oplossing goedkoper is. Bezwaarlijk is volgens haar ook dat de provincie in die constructie minder invloed heeft.

 

 

De Amerikaanse foolsartiest Jango Edwards zweept het publiek op tijdens de Bikse Fiste in 1979. De Bikse Fiste in Hilvarenbeek (1977-1981) zouden door hun landelijke uitstraling en innovatieve festivalcultuur wellicht in deze tijd in aanmerking zijn gekomen voor een bijdrage uit het Fonds Brabant C.

 

Van links tot rechts (met name PVV, D66, SP, PvdA, VVD en CDA) kwamen er kritische vragen over het oogmerk van het Fonds Brabants C. Dat fonds wordt gevoed met zogeheten Essentgelden en is een alternatief voor het ambitieuze project Brabant Culturele Hoofdstad dat vorig jaar door een vakjury werd afgewezen. Doel van het nieuwe fonds is om door stimulering van topkunst en -cultuur de provincie Noord-Brabant in cultureel opzicht op te stuwen. De provincie die na de Randstad in economisch opzicht de belangrijkste regio is, moet dat daarmee ook worden waar het gaat om kunst en cultuur. De idee van de provinciale beleidsmakers is dat met dat fonds de economische kracht van Noord-Brabant verder versterkt wordt. Want vooral hoogopgeleiden zouden voor Brabant kiezen als werk- en woonlocatie als er een cultureel aanbod van hoog niveau is.

 

Topsegment

Wat veel fracties wilden weten, is of dat betekent dat het fonds er vooral is voor initiatieven die de uitstraling van Noord-Brabant als culturele topprovincie versterken, of dat ook de brede (amateur)kunst en cultuur in aanmerking komt voor projectsubsidies (het fonds gaat niet over structurele subsidies). Gedeputeerde Van Haaften gaf in haar reactie aan dat de insteek het topsegment van het culturele leven is, maar dat het de bedoeling en de verwachting is dat de brede basis daarmee omhoog wordt getrokken. Om dat nader te duiden gaf ze aan dat een bepaald initiatief buiten de provinciegrenzen moet opvallen. Bijvoorbeeld dat recensenten in vaktijdschriften schrijven dat je voor een bepaald cultureel initiatief toch vooral naar Noord-Brabant moet afreizen omdat het zo bijzonder is.

 

 

Straattheater tijdens de Bikse Fiste in 1979.

 

Iedereen kan aanvragen indienen bij het fonds, maar de plannen zijn kansloos als ze alleen maar meer bieden van hetzelfde. Ze moeten een boost geven aan de kunst- en cultuursector (liefst in samenhang met andere sectoren, zoals zorg of bedrijfsleven) en deze naar een next level brengen. Of zoals dat in jargon heet: ze moeten de hele kunst- en cultuurketen of het cultuursysteem versterken. Overigens is een belangrijke subsidievoorwaarde dat initiatiefnemers voor hun plan 70 procent cofinanciering vinden. VVD-woordvoerder Burger Dirven had sterke twijfels bij de haalbaarheid van die voorwaarde. Zijn die cofinancierders wel te vinden, vroeg hij zich af.

Tijdens de vergadering werd van diverse kanten – met in het achterhoofd de kritiek op Brabant Culturele Hoofdstad – gehamerd op een breed draagvlak voor het nieuwe Fonds. Voor D66 en SP is dat aanleiding om op 27 juni een soort hoorzitting te beleggen waar vertegenwoordigers van de Brabantse culturele wereld hun mening kunnen geven over het Fonds Brabant C.

Zag het er aan het slot van de commissievergadering nog naar uit de besluitvorming over Brabant C vertraging zou oplopen, drie dagen later waren de politieke plooien al weer recht gestreken. Het voorstel wordt toch op 4 juli in Provinciale Staten behandeld.