INHOUD FEEST
INHOUD STADSLIED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
AUDIO
SPECIAAL

Print pagina

Een oorlogslied

Gezocht door CoBy Brantjes

Ingezonden door Johan Morris


Brief aan de ex-keizer van Duitsland
 
Nu de oorlog eind'lijk is afgelopen
En d'wereld peinst in droeve rouw
Wil ik thans een paar lettertjes u schrijven
Aanhoor de klachten van een oude vrouw
Ik heb het recht om dit van u te eisen
Dat gij ex-keizer dit beseffe nu
Wat ik bezat, dat hebt gij mij ontnomen
Mijn vloek, de vloek eens moeder s treffe u

Ik had vier zoons die flinke jongens waren
De oudste twee die waren al getrouwd
Dan één van 20 en dan nog de jongste
Bijna een kind nog, pas 18 oud
Mijn man was voor de oorlog al gestorven
Dus niet op het zogenaamde veld van eer!
De jongens zorgden voor hun oude moeder
Tot gij hen riep, drie keerden nimmer weer

Eén jongen hebt gij mij teruggegeven
De jongste, die in 't vuur de dood niet vond
Maar hulpeloos verminkt voor heel zijn leven
Strompelt hij nu op een paar krukken rond
Een hand en been die zijn hem afgeschoten
Tot werken is hij nimmer meer in staat
Als afschuwwekkend voorbeeld kan hij dienen
Van wereldoorlog en gekweekte haat

Ik kom u nu om ondersteuning vragen
't Is niet voor mij, ik draag toch wel mijn kruis
Maar voor de kinderen van mijn oudste jongen
Die arme weesjes nam ik bij mij thuis
Hun vader die is in uw dienst gevallen
Gij naamt zijn leven, dus uw plicht gebiedt
Dat gij nu voor die arme kind'ren zorgt
Ik ben te oud, dus ik, ik kan het niet

Gij zijt gevlucht en zit veilig nu in Holland"
Hadden mijn jongens zoiets ook gedaan
Waren ze deserteur geweest, de kogel
Zou ieder hunner dan te wachten staan
Drie jongens dood en één verminkt voor 't leven
Ik vraag u thans ex-keizer, antwoord mij
Bij al die duizenden die zijn gesneuveld
Was daar wel één van uwe zonen bij?

Uit: "De bokken en de schapen", Gezongen geschiedenis van de twintigste eeuw
Samengesteld door Patrick van den Hanenberg en Hilde Schotten
Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam 2001