INHOUD FEEST
INHOUD VARKEN
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

Spotliedjes uit de Tweede Wereldoorlog

Operette

Ed Schilders

Behalve varianten op het al eerder genoemde spotlied ‘Oh kleine schildersjongen’ kregen we nog enige voorbeelden van Hitler-spot toegestuurd. Bijvoorbeeld de vraag: Wat betekent Hitler? Het antwoord komt van H. Koopmans: Hoog geachte moordenaar/ Internationale leugenaar/ Tiran der moderne tijd/ Leugenaar die zijn volk misleidt/ Ezel die geen jood ontziet/ Rotzak, waarom sterf je niet. De eerste letters van de regels vormen samen de naam Hitler. Een tweede antwoord luidde: Het Is Te Laat Engeland Regeert. Agatha van den Berg stuurde een kopie van een spottende overlijdensadvertentie over Hitler, ‘Ridder in de orde van het haken- en oogenkruis met bloembollen en suikerbieten, drager van de leugenmedaille’. We zullen de hele advertentie afbeelden op onze website: www.cubra.nl. Van Jan Kerkhof ontvingen we een spotrijm: Een twee - Hitler kom eens mee/ Drie vier - Hitler kom eens hier/ Vijf zes - Hitler moet aan’t mes/ Zeven acht - Hitler wordt geslacht/ Negen tien - Hitler is nergens meer te zien. Ph. Hennekam-van Rijen herinnert zich nog een deel van een liedje over de vlucht van Rudolf Hess naar Engeland (1941): Want Hessie is verdwenen, verdwenen, verdwenen/ Hij nam opeens de benen en Hitler wist van niets/ Hij nam een Messerschmitt mee met wat benzine/ Nu kunnen ze in Mofrika wel grienen… Ook Anton Mussert en Max Blokzijl moesten het ontgelden. Heel vinnig is het lied over Mussert, getiteld ‘De nieuwe uniform’, ingezonden door M. Laats-Steinhoff. In drie coupletten wordt zijn verraad gehekeld, en het vierde voorspelt: Leidertje nu komt het kwaadste/ Wie den wind zaait oogst den storm/ Steek gerust je in je laatste operette-uniform/ Dacht je van de mof te ontvangen/ Leiderschap voor landverraad/ Strakjes dan gaan wij je hangen/ In het pak van Duitsch soldaat.