INHOUD FEEST
INHOUD VARKEN
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

Liedjes en humor uit de Tweede Wereldoorlog

Zware druk

Ed Schilders

 

Dankzij bijdragen van Ed Dalderop en M. Sijtsma kennen we nu de volledige tekst van het wc-gedicht uit de oorlog waarnaar P. Thijssen vorige week vroeg. Het gaat zo: Ons land is als dit kabinet/ Eens was het vrij, nu is ’t bezet/ Het is hier als in de Nederlanden/ Geen winst doch enkel offeranden/ Alles komt hier zoals in ons land/ Onder zware druk tot stand/ Maar onder het zuchten dat wij horen/ Wordt weer een schone hoop geboren/ Ten slotte geldt voor allebei/ Heel spoedig zijt gij weder vrij/ Hoe opgelucht zult gij u voelen/ Als ge het vuil weer weg ziet spoelen.

Ook op de ‘schietgebedjes’ om het neerstorten van V1-raketten te bezweren, kwamen aanvullingen. Angelo Andrean kent het zo: Onze Lieve Vrouwke/ Gift ’m nog ’n douwke/ Dan valt ie nie bij ons op zolder/ Mar in de polder. De versie van Wim van de Wouw eindigt met: Gift ’m nog unne stoot/ Zodat ie valt in de hei of in de sloot. C. Verhoeven: Gift um nog un stôtje/ Dan valt ie in ut slôtje. Er zijn ook andere heiligen bij betrokken, zoals in: Heilig Peterke/ Gift um nog un meterke, eveneens door Verhoeven ingestuurd. Omdat Elisabeth, zo schrijft Jan Vollenberg, de patrones van Grave is, prevelden ze daar: Heilige Elisabethje/ Geef hem nog een zetje/ Laat hem dan pas los/ In de buurt van Oss. Er was volgens Vollenberg ook een ‘vriendelijke’ variant: Stop met zijn geraas/ Precies boven de Maas.

Tot de leukste inzendingen behoren de varianten op sinterklaas- en kerstliedjes. Van Jan Kerkhof kregen we deze variatie op ‘Zie de maan schijnt…’: Sinterklaas kan van’t jaar niet komen/ Door de mijnen in de zee./ Z’n paardje hebben ze afgenomen/ Dat is met de soldaten mee/ Sinterklaas is officier, Zwarte Piet is pontonnier… (bis). De tekst van mevrouw S. Schuurman-van Creij over Kerstmis is geen lied maar een soort berichtgeving in telegramstijl; heel spitsvondig en cynisch: Dit jaar geen kerstfeest want:/ Maria is geëvacueerd/ Jozef in arbeidsdienst/ Kindje Jezus ondergedoken/ Os clandestien geslacht/ Ezel burgemeester gemaakt/ Herders aan het Oostfront/ Drie koningen afgetreden/ Stal in beslag genomen/ Schapen naar Duitsland voor voedselvoorziening/ Stro alleen op sigarettenbon/ Engelenkoor door Hitler geëngageerd/ De ster uitgeleend aan de joden/ ‘Stille Nacht’ wordt door de R.A.F. in de war gestuurd.

Spot en humor uit de oorlogsjaren kunt u aan ons sturen per post of via e-mail leed@brabantsdagblad.nl.