INHOUD FEEST
INHOUD VARKEN
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

Spotliedjes uit de Tweede Wereldoorlog en na de bevrijding
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

Oorlogsgebed

Ed Schilders - met aanvullingen van Anton van der Lee en Johan Juurlink

 

Het getroffen woonhuis van de familie De Graaf

 

We hebben het al eens gehad over de schietgebedjes die in de oorlog vooral gericht werden aan Ons Lieve Vrouwke (die gaf de V1 dan nog ‘een douwke’), maar van de Heer C. de Graaf ontvingen we een complete litanie. Anderhalf jaar lang werd die bij hem thuis gebeden na het avondeten, door alle negen kinderen en vader en moeder. Er was daarbij een soort rolverdeling. ‘Vader stond erop,’ schrijft De Graaf, ‘dat de twee jongsten om beurt een regel opzegden’, waarna de anderen steeds in koor baden: ‘Jezus, Maria en Jozef.’ Het ging als volgt: Onder uw bescherming staat ons huis (Jezus, Maria en Jozef) Behoed het voor gevaar en kruis (J, M, & J) Behoed dit huis voor storm en brand (J, M, & J) Voor onheil, smetting en voor schand (J, M, & J) Voor bombardementen en luchtgevaar (J, M, & J) Laat ons in vrede met elkaar (J, M, & J) Geef ons uw zegen ten alle tijd (J, M, & J) En eens de Eeuwige Zaligheid (J, M, & J).

Dat was niet alles. Er volgde nog een speciaal gebed, gericht tot Maria, waarvan vooral de vertrouwelijke toon mooi is. Het begint zo: Zeg moeder (Maria), de tijden zijn somber/ De lucht is zo dik en zo zwart/ Veel mensen gaan schreiend ten onder,/ Ja moeder… de tijden zijn hard./ Je hoort van gewonden en doden/ van bombardementen en brand/ kolommen met inktzwarte letters/ staan iedere dag in de krant.

Wie de teksten geschreven heeft, weet De Graaf niet. Zijn vader kreeg ze van de burgemeester van Lith, voor wie hij als architect aan het werk was. Waarschijnlijk is het gebed dus wel breder verspreid geweest.

Heeft het geholpen? De heer De Graaf is overtuigd van wel. Hoewel ook het gezin De Graaf zijn deel oorlogsellende heeft gekregen, is hij ervan overtuigd dat het veel erger had gekund. Toen de geallieerden slag leverden om Den Bosch, werd het Hinthamerpark, waar het huis middenin stond, zwaar getroffen door bommen en granaatvuur. ‘Tachtig procent werd door brand verwoest’, schat De Graaf, die van een ‘inferno’ spreekt. Zijn ouderlijk huis kreeg echter slechts één treffer, en kon hersteld worden. Maar dat was niet alles. Door die ene treffer stortte de kelder in waarin het gezin normaal gesproken schuilde. Een dag eerder had het gezin echter het huis verlaten voor een veiliger plaats in Den Bosch. Toeval, of toch de hulp van boven? De heer De Graaf houdt het op het laatste. Het slot van het Maria-gebed luidt immers als volgt: Dus moeder, u moet maar goed luisteren/ Uw hulp hebben wij zo van doen!/ Uw hulp is goddank nog te krijgen/ Die zet men niet op rantsoen./ Amen.

Liedjes, gedichten, en humor uit de oorlog en tijdens de bevrijding kunt u insturen per brief of leed@brabantsdagblad.nl.


Aanvullingen & reacties

 

Anton van der Lee

 

De litanie die tijdens de Tweede Wereldoorlog in zwang was en waarbij een aantal aanroepingen werd beantwoord met "Jezus, Maria en Jozef" herinner ik mij nog goed. Ze is naar alle waarschijnlijkheid ontleend aan de "Godzalige Huiszegen", een groot formaat prent die door pelgrims voornamelijk werd meegebracht van de bedevaartsplaats Scherpenheuvel, maar ook andere bedevaartplaatsen kenden zo'n huiszegen. In boerderijen werd de prent tegen de binnenkant van de kastdeur (kabinet) geplakt en bij gelegenheid van onweer werd in aanwezigheid van het hele gezin het grote gebed voorgelezen (bij mij thuis door mijn moeder), gevolgd door de aanroepingen, die op rijm gesteld waren. Zie hiervoor drs. W.H.Th. Knippenberg (1980): Devotionalia, deel 1, blz. 79-89. De tekst van de (gebruikelijke) aanroepingen is daar volledig terug te vinden. Het is heel wel mogelijk dat tijdens de oorlog hieraan door een creatieve gelovige enkele specifieke aanroepingen zijn toegevoegd, die op de oorlogssituatie geënt waren.
 

Johan Juurlink

 

Mijn vader is geboren in 1909 in Slagharen, daar was ook een klooster van de Arme Zusters van het Kindje Jezus, het moederhuis van die orde is nu nog gevestigd in Simpelveld. De litanie van de heer de Graaf voorkomend in het Brabants Dagblad van heden, ken ik van buiten vanwege het feit dat dit gebed ook bij ons in de oorlogstijd dagelijks werd gebeden. Ik meende mij te herinneren dat de oorsprong van dit gebed in het klooster van Slagharen, althans bij de orde van AZKJ, was en heb dit zojuist horen bevestigen door mijn 82-jarige in Gramsbergen verblijvende tante Ada Juurlink-Belt. De verspreiding ervan kan vrij groot geweest zijn.
Ik dacht er goed aan te doen dit aan u door te geven.