INHOUD FEEST
INHOUD VARKEN
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

Spotliedjes uit de Tweede Wereldoorlog en na de bevrijding
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

In Rhenen zijn velen gevallen

Ingezonden door Jan Kerkhof, Ties Elands, Tini Jansen


In Rhenen zijn velen gevallen,
In Rhenen stroomt arbeidersbloed,
Daar zwoeren twee hollandse jongens,
elkander getrouw tot den doed.

 

Zij hadden elkander gevonden

zij hadden elkander zo lief

als een van hun beiden kwam te sterven

schreef de ande zijn moeder een brief 

 

Er kwamen vijandelijke kogels

en die treft de een in het hart

bij de Duitsers daar was grote vreugde

bij de Hollanders bittere smart

 

Hij schreef het met bevende handen

hij schreef het met tranen in't oog

lieve moeder uw zoon is gevallen

ligt bij Rhenen en keert nimmer weer

 

In Rhenen zijn velen gevallen

in Rhenen stroomt Hollanders bloed

maar eens komt de dag van vergelding

dan betaal je met je eigen bloed.

 

Inzending: Tini Jansen

 

In Rhenen zijn velen gevallen

In Rhenen stroomt Hollanders bloed

Daar zwoeren twee Hollandse jongens 2x

Elkander getrouw in den doed

 

Zij hadden elkander gevonden

Zij hadden elkander zo lief

Mocht een van hun beiden soms vallen 2x

Schreef díander zijn moeder een brief

 

Er vlogen vijandílijke kogels

Die trof er de ene doorít hart

Dat was voor de Duitsers een vreugde 2x

Voor de Hollanders was dat een smart

 

En toen er de strijd was gestreden

Toen keerde men terug naarít kwartier

Daar was er zo vele veranderd 2x

Nam potlood en schreef op papier

 

Hij schreef er met bevende handen

Hij schreef er met tranen inít oog

Mijn moeder uw zoon is gevallen 2x

In Rhenen hij komt nooit weerom