INHOUD FEEST
INHOUD VARKEN
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

Spotliedjes uit de Tweede Wereldoorlog en na de bevrijding
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

De lucht is zo helder / donker

Inzending: Trees Engbers

 

De lucht is zo donker

De afstand zo groot

De koning van de lucht is

een Engelse piloot

De Duitsers die durven

de lucht niet meer in

Ze zeggen de Tommies

die zijn er nu in

 

Inzending: J. Roest-Vugts

 

De lucht is zo helder

De afstand is groot

Want boven in de lucht

Hangt een Engelse piloot

De moffen die durven

De lucht niet meer in

Want boven in de lucht

Hangt een Engelse spin.

 

Inzending Fons Goudsmit

 

Ik sprak pas mijn (bijna 89 jarige) moeder, die ook veel oude liedjes kent en ons als kleine kinderen (ik ben van 1945) deze ook heeft voorgezongen.
Het grootste deel kende ik nog van de genoemde liedjes.
Enkele zinnen wilde ik bij haar nog nagaan.
Bij het "Luchtoverwicht" zong mijn moeder het ietsje anders:  
Slecht weer i.p.v. helder en hoog i.p.v. boven. Dat liep beter. Duitsers i.p.v. moffen. Mijn moeder gebruikte dat woord nooit. Dat wil niet zeggen dat zij gelijk had.
 
"Het weer is zo slecht en de afstand is zo groot,
maar hoog in de lucht zit de Engelse piloot.
De Duitsers die durven de lucht niet meer in,
want hoog in de lucht zit een Engelse spin."
 
In een adem zongen wij, naar mijn gevoel op dezelfde wijs verder, dus als tweede couplet:
"De Duitsers die schreven toen in de courant:
Een scheepje vergaan en een huisje verbrand,
een koetje gedood en een lammetje gewond,
een eitje gekneusd in het kippetje zijn kont."
 
De op CuBra vermelde tekst week daar wat meer af.
Niet de Nederlanders (ANP) logen ons voor over de "beperkte" schade die de Engelsen hadden aangericht maar de Duitsers.
 
Hier deed zich echter in ons gezin een probleem voor.
Mijn moeder wilde ons geen "lelijke woorden" leren en daarom zong zij in de laatste zin:
"een eitje gekneusd in het kippetje zijn hok-je."
Dat liep natuurlijk van geen kant, maar wisten wij veel.
Pas veel later, ik moet ongeveer een tiener zijn geweest, zong een tante dit liedje ook een keer zoals het natuurlijk was bedoeld. Pas toen realiseerde ik mij dat mijn moeder ons gefopt had.

 

Inzending: Bart Wagenaars

 

De lucht die is helder de kans die is groot
De duitsers zijn bang voor de engelse piloot
de duitsers durven de lucht niet meer in
want boven hun hoofd hangt de engelse spil
Straks meld het A.N.P. in de krant
een bomaanval gehad en een schuurtje uitgebrand
een koetje gedood en een schaapje gewond
een eitje gekneust in het kippetje der kont.