INHOUD FEEST
INHOUD VARKEN
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

Spotliedjes uit de Tweede Wereldoorlog en na de bevrijding
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl


Spotprent van achterzijde van de zangbundel:
Zingt uw vrijheid! 5 bevrijdingsliederen en een jeugdspreekkoor

Aan de poort van Moskou (met varianten)
wijze: Lili Marleen

Inzending: H.C. van Gils

Ik herinner me dit liedje aldus:

Aan de poort van Moskou stond een Duits soldaat

met bevroren tenen, kogel in 't gelaat

hij stond te bibberen van de kou

en riep: Waar blijft de Führer (of: die rotmof) nou

die ons verlossen zou?

Zestig jaar geleden vond ik die 'kogel in 't gelaat' al hoogst eigenaardig. Zou de oorspronkelijke dichter niet hebben geschreven: 'poolwind in 't gelaat'? Wat klank betreft lijkt het op de 'kogel(s)' en het
geeft een veel logischer betekenis. En zou dat 'verlossen' oorspronkelijk niet 'aflossen' zijn geweest? Je moet niet vergeten dat zulke versjes 'oraal' werden verbreid.

Inzending: Ties Elands

Aan de poort van Moskou staat een Duits soldaat

Met bevroren handen, en een bleek gelaat.

Hij staat te bibberen van de kou

en denkt waar blijft de Führer nou

Die ons hier helpen zou, die ons hier helpen zou.

Inzending: Raymund van Riel

Aan de poort van Moskou stond een Duits soldaat

Met bevroren handen en een kogel door’t gelaat

Hij stond te bibb’ren van de kou

En dacht waar blijft die Führer nou,

Die ons toch helpen zou

Die ons toch helpen zou.

Inzending: Elie van Schilt

Aan de poort van Moskou, stond een Duits soldaat.

Met bevroren handen en kogels in het gelaat.

Hij stond te bibberen van de kou,

en zei “Waar blijft de Fuhrer nou.

Die ons toch redden zou, die ons toch redden zou."

 

Inzending: Wil van Rosmalen

Het liedje op de melodie van Lili Marleen werd in Heesch aldus gezongen:

 

Bij de poort van Moskou staat een Duits soldaat

Hij staat te wachten tot zijn uurtje slaat

Hij staat de bibberen van de kou

En zegt: waar blijft die rotmof nou, die mij verlossen zou,die mij verlossen zou.

 

Inzending: H.P.J.M. Koopmans

 

Voor de poort van Moskou stond een Duits soldaat

Met bevroren tenen en het ijs op zijn gelaat

Hij stond te bibb'ren van de kou

en zei waar blijft die Führer nou

die ons verlossen zou. Die ons verlossen zou.

 

Inzending: Jan Kerkhof

 

Bij de poort van Moskou

Stond een Duits soldaat

Met bevroren tenen

Bij zijn dode maat

Hij stond te bibberen van de kou

Hij dacht waar blijft de fuhrer nou

Die houdt niet van de kou

Die houdt niet van de kou