INHOUD BAKEL
INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina
 

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

Bakelse Vertellingen - Opgetekend door J. Sinninghe
Uit 'Volksverhalen uit Noord-Brabant' (1980)


De Bakelsche Metten of Bakelsche Litanie

 

De wind komt uit den Oosten, Westen en Zuiden.

Vivat Bakelorum!

We zullen allemaal die Bakelsche boeren uit Helmond sluiten.

Vivat Bakelorum!

En waarom zouden we dat doen?

Vivat Bakelorum!

De Bakelsche boeren hebben ons zoo wel bedacht, Ze hebben ons een vet kalf thuis gebracht.

Vivat Bakelorum!

Ik ben eens getreden

Door die schoone versche steden.

Vivat Bakelorum!

Daar zag ik een schoone juffrouw.

Vivat Bakelorum!

Het was de grootste, de schoonste, de dikste en de bekwaamste uit heel Bakel.

Vivat Bakelorum!

Want ze kende nog geen zesthalve uit een mestkaar.

Vivat Bakelorum!

Ik trouwde met haar zooals dat wel meermaals gaat.

Vivat Bakelorum!

Als wij 's avonds naar bed toe gingen, zeide zij: 'Homla!schik wat!'

Vivat Bakeloruml

Als wij 's morgens waren gezeten,

Zeide zij: 'Man, wat zullen we van middag eten?'

Vivat Bakeloruml

'Koren met nut dat is wel slap,

Maar ik zal koken een dikke, vette Bakelsche pap.'

Vivat Bakelorum!

Die pap was wel naar haar wensch:

Ze at er dertiendhalf kan van in haar pens.

Vivat Bakelorum!

En nog was zij de kleinste beest.

Vivat Bakeloruml

Daar is een pampoos in 't land gekomen.

Vivat Bakelorum!

Vele heeren schepenen en presidenten, diendekaters en voorpresenten die zal voor belooning krijgen die dat ding zal kennen

Vivat Bakelorum!

De eene zei: 'het is bij God, een klippel uit de klok! ,

Vivat Bakelorum!

Een ander zei: 'Zoek gij er met u allen, 't Is een balk die uit den toren is gevallen.'

Vivat Bakelorum!

Een derde zei: 'Geloof het mij,

Want het is een ezelsei.

Vivat Bakelorum!

Nu ging men alle wijven van Bakel eens opschrijven wie dat ding zou uitbroeien.

Vivat Bakelorum!

Eerst vooral kwam de vrouw van den president;

Die zei: 'Laat mij er eens op broeien,

Want ik heb een kont gelijk een end.'

Vivat Bakelorum!

Een andere vrouw, die dit verdroot,

Die zei: 'Laat mij er eens op broeien,

Want ik heb een kont gelijk een moesvloot.'

Vivat Bakelorum!

Ze had er wel zes weken op gezeten,

Zoodat zij haar ei had opgegeten.

Vivat Bakelorum!

En zij hiet Anne Marie de Groot