INHOUD BAKEL
INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

Zetfouten in "Vertesselkes"?

Het heeft er alle schijn van dat in de enige druk die er van "Vertesselkes" is uitgekomen een paar dichtregels zijn weggevallen, en wel in de liekes "De deur van de kerk van Baokel", "De kerk verdouwd", "De gemeenteraod van Baokel 1." en "De schildersrekening". De ontbrekende regels zijn met puntjes aangegeven en genummerd (1 t/m 5). Is er misschien iemand die toevallig de ontbrekende regels kent?

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

Bakelse Feestliedjes - 10 De schildersrekening - Piet Heerkens
Uit de bundel 'Vertesselkes' (1941)
bezorgd door Ben van de Pol

DE SCHILDERSREKENING

 

Dees nota, opgesnord

uit Baokels papperassen,

Kan oe as document

verbluffen en verrassen;

ze is op perkament

mee 'n gaanzeveer geschreven

en dus de euwen deur

miraokels gf gebleven;

et is de nota van

'nen aawen Baokelschen verver

en aon de taol te zien

'nen echten kwaastenbederver.

"Eerst h'k gerippereerd

de veertien kruiswegstaties,

toen nog w bijgewerkt

de beelden en d'r facies.

Pilatus h'k 'n nuuw

schoon bruukske aongegeven

en vliegepuntjes van

z'n wangen afgevreven;

nen zulder in z'n boks

kreeg Simon van Cirene

en ok 'ne kousenbaand

aon allebaai z'n beene;

ik streek 'nen nuuwen blos

op Magdelena's wangen

en 'k heb den moordeneer

weer aon z'n kruis gehangen;

ik h Pilatus' vrouw

mar sloffen aongeschoten,

'ne nuuwe kuit gelapt

aon den soldaot z'n poote;

'k heb aon z'n lange neus

wel twee uur ligge prutsen,

en uit z'n ijzeren schild

w weggewerkt de butsen;

den duuvel z'nen stert

h'k schoonder laoten krulle

en ok den pluim aon 't end

mee haor aon moete vulle;

den beul h'k aon den erm

nuuw spierbolle gegeven

en onder z'n bobbelneus

et kneveltje bijgevreven;

ok gaaf ik betere plooi'

aon drie van de weenende vrouwen;

'ne Farizeer kreeg

twee nuuwe wije mouwen;

Reus Goliath kijkt naaw

'n bietje meer verwilderd;

'k heb op z'n grof gezicht

w psten bijgeschilderd;

aon Pharao's leger h'k

drie daoge ligge prutsen,

want zijn soldaoten ha'n

compleet verslete mutsen;

ok h'k 'nen dag besteed

aon Sint Antonius' verken;

z'n stertje waar kepot!

.............................. (5)

drie uur h'k moete werken

aon 't rad van Sint Cathrien

en aon den rooien rok

van Sinte Filomien;

Kristoffel kreeg 'n broek

die nie zo leelijk strak zit;

et is geen leeven in

'n broek die ongemak zit!

'k Gaaf koning David mar

'n nuuwe harp in haanden

en in z'n mond 'n stel

spierwitte nuuwe taanden.

De rekening bedraogt

tien gulden vijftig centen."

Gezien en goedgekeurd

deur Baokel's kerkregenten.