INHOUD BAKEL
INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina
 

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

Bakelse Feestliedjes - 9 't Baokelsche boerke bij den paus
Piet Heerkens
Uit de bundel 'Vertesselkes' (1941)
bezorgd door Ben van de Pol

'T BAOKELSCHE BOERKE BIJ DEN PAUS

 

'n Baokelsch boerken is eens gekomen

toe in de hellige stad van Rome,

hij maokte daor daodelijk apperentie

om ok te gaon op audintie

in 't groot paleis bij den helligen Vader.

Den helligen Vader zee: "Kom nader,

mijn zoon, waar komt gij vandaan?"

- "Oo, hellige Vader, ik koom van ons Jaan!"

- "Onsjaan? Waar mag dt land wel liggen?"

- "Ons Jaan die hiet van-huis-uit Piggen!"

- "Waar woont ge dan, mijn beste man?

Noem mij uw land en vertel mij ervan!"

- "Ik woon in Baokel. hellige Vader!"

- "Maar wr ligt Baokel, verklaar u nader!"

- "Wel vlak bij Deurne, mar ver van den Bosch;

't is enkelde uuren gaons mee den os!

"De Meierij" zoo hiet ons laand,

et lee aon den uitersten wereldraand;

de wereld die is er aon drie van de kaanten

rats toegeplekt mee aawe kraanten;

bij ons in de haai zijn me ammaol gezond;

en 't is er goei volk; we verbraanden den grond

en de peerden die onze waogens trekken

is 't fijnste vleesch veur de lekkerbekke;

de eenigste deur van ons huis is de schouw;

de knecht slaopt er aaltij bij de vrouw,

den boer bij z'n meid in saecla saeclorum!"

- "O maledicta Bacelorum!

Gij kent uw katechismus niet goed!"

- "Oo, hellige Vader, vraog veur de voet!"

- "Dat wil ik eens doen! Dus: hoeveel goden

aanbidt ge in Baokel?" - "Bij ons is 't de mode

te zeggen van vier: den Vader, den Zoon,

den helligen Geest en den Paus van Rome!"

- "'t Is goed", zee den helligen Vader, "en 't loon

wanneer u het leven wordt weggenomen?"

- "D's pap mee suiker in saecla saeclorum!"

- "Sit benedicta Bacelorum!"