INHOUD BAKEL
INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

Zetfouten in "Vertesselkes"?

Het heeft er alle schijn van dat in de enige druk die er van "Vertesselkes" is uitgekomen een paar dichtregels zijn weggevallen, en wel in de liekes "De deur van de kerk van Baokel", "De kerk verdouwd", "De gemeenteraod van Baokel 1." en "De schildersrekening". De ontbrekende regels zijn met puntjes aangegeven en genummerd (1 t/m 5). Is er misschien iemand die toevallig de ontbrekende regels kent?

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

Bakelse Feestliedjes - 6 De kerk verdouwd - Piet Heerkens
Uit de bundel 'Vertesselkes' (1941)
bezorgd door Ben van de Pol

DE KERK VERDOUWD

 

De Baokelsche kerk stond

te dicht bij de straot;

"'n fout van den dommen

pastoor", waar de praot.

't Waar geenen tut-tut om

'n nuuwe te bouwe;

Jan Voets wies wel raod:

"Ons kerkske verdouwe!

Want douwe kost niks, dus

we douwen ons kerkske

'n end van den weg aaf!"

.............................. (2)

"D krijgen we verrig",

zee Tinuske Oomen,

'n lid van den raod,

"as de boere mar komen!"

"We doen 't", zee den brger

in naom van den raod,

"we douwen ons kerske

'n end van de straot!"

 

De boere van Baokel

die kwamen bijeen

en ze trokken d'r jassen

al uit om meteen

aon 't douwen te gaon,

mar Jan Voets, dus de kster,

dien slimme, die zee

"'k Heb 'n veurstel, dus lster:

we leggen ons jassen

aon d'aandere zij

vlak tegen de kerkmuur,

dan zien we of wij

w vordere mee al

ons sjouwen en douwen!"

De boeren begossen

d'r haand' te bespouwen...

"een-twee-hup! een-twee-hup!"

n gedouwd as er wier!...

Mar aachter et kerkske

ree Toddeman Lier

.............................. (3)

en die zaag daor die jassen

en laoide ze gaaw

op z'n waogeltje... Sassen,

den Dikke, den brger,

die gong zoo 's louwen

of 't kerkske verschoof bij

d roepen en douwen...

Toen kwaam ie geloopen

en blkte: "'n Wonder!

De jassen die liggen

er ammaol al nder!

Haaw op! Haaw op!

W zijn me toch sterk!"

 

Toen stond ze vort gd,

die Baokelsche kerk!