INHOUD BAKEL
INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

Zetfouten in "Vertesselkes"?

Het heeft er alle schijn van dat in de enige druk die er van "Vertesselkes" is uitgekomen een paar dichtregels zijn weggevallen, en wel in de liekes "De deur van de kerk van Baokel", "De kerk verdouwd", "De gemeenteraod van Baokel 1." en "De schildersrekening". De ontbrekende regels zijn met puntjes aangegeven en genummerd (1 t/m 5). Is er misschien iemand die toevallig de ontbrekende regels kent?

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

Bakelse Feestliedjes - 5 De Kster van Baokel - Piet Heerkens
Uit de bundel 'Vertesselkes' (1941)
bezorgd door Ben van de Pol

DE KSTER VAN BAOKEL

 

De kster van Baokel,

Jan Voets, waar vergimme

den domste nog nie, nee,

et waar eenen slimme!

Eens moes die kster

in 't kerkske w werken

en haolde in de buurt zoo

een leer, waor ze 't verken

op uithalden; 't houtje

leek Jan om te klimmen

bezunder geschikt toe,

want Jan waar 'nen slimme.

Hij kwaam over 't kerkplein

mee 't leerken aonstappen,

z, dwars veur 'm uit, en

naa kunde wel snappen:

die leer kos de veurdeur

nie deur, ochot nee,

mar wie nie te slim is

mot sterk zijn: drie treje

gong Jan aachteruit en

toen rende-n-ie, mee' t leerke

dwars veur 'm, op 't gat toe...

Te breed! - Ng 'n keerke!

Hij liep ng w wuuster

en 't wo' mar nie lukke,

hij kos er die leer nie

de veurdeur deur drukke...

Daor zaag Jan 'n kraai

naor den tooren toe vliege,

'nen pijl in den bek, en

ze vloog, zonder liege,

ineens deur et galmgat...

"Wel gatjevergimme,

die kraai krijgt et verrig,

riep Jan, 't is 'n slimme!"

Toen viet ie z'n leerke

z, tusschen z'n beene

en ie slofte veuruit naor

de deur... en 'r deurheene!

 

Z slim waar die kster!

Hoe dom is 't gekaokel

wanneer ge heurt zeggen:

"De dommen van Baokel!"