INHOUD BAKEL
INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina
 

De feesten en partijen van vroeger
Stuur uw bijdrage aan: leed@brabantsdagblad.nl

Bakelse Feestliedjes - 3 Baokel - Piet Heerkens
Uit de bundel 'Vertesselkes' (1941)
bezorgd door Ben van de Pol

 

"BAOKEL"

 

Toen Baokel in de Peel

nog lang geen "Baokel" hiette,

en d'eerste kerk in 't drp

al op begos te schieten,

jao, haost al verrig waar,

toen kuierde den Dikke,

den Brger van et drp

vol slimme dommerikken,

'ns rond die kerk en zaag

et gras al volop groeien

op 't dak en in de geut...

"Goei voeier veur de koeie",

zoo mompelde den baos,

"mar laastig om te maaie;

ik zal er dus et best

'n koei op laote waaie;

die zal d'r al d gras

wel mee plezier afgraoze!"

Den Dikke, nie veur niks

den brger van die dwaozen,

liet dus 'n koei omhoog-

katrollen deur Van Dooren,

de metseleer van 't drp...

want boven aon den tooren

hong nog katrol en touw

tot sieraod van de kerk, en

tot teeken d den bouw

eens verrig kwaam deur wrken!

et Koeike kreeg 'n touw,

d zeker nie zu knappen,

goed om de nek gekneupt...

Naa kunde hendig snappen

d-d-al de boeren en

d'r knechten gaaw 'n hendje

mee kwamen helpen, - och,

mar toen de koei 'n endje

omhoog geheschen waar,

toen maokte ze spektaokel

en blkte, erg benauwd:

"Bao-bao-bao-baoke-Baokel!"

En al et slim geboert

riep: "Stop, want aanders stikt ze!"

"Laot stikken!" riep den baos

van 't drp, "mar zuiver spreekt ze

den naom van 't drpken uit:

we noemen et vort "Baokel!"

Zoo wierd et leste woord

van 't koeike een miraokel!

En d-d-ocherm die koei

er 't leeven bij moes laoten,

daorover heurde in 't drp

toe heden toe nie praote!

En d ge 'r toe vandaog

et gras volop ziet groeien

op 't dak en in de geut...

daor moete oe nie mee moeie,

want Baokel h z'n kerk,

d's al 'n heel miraokel,

en 't drpke h 'ne naom,

ge moet 'm loeie: "Baokel!"