INHOUD FEEST
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

De feesten en partijen van vroeger
Stuur ons uw verhaal: leed@brabantsdagblad.nl

Wie was A. Sp.? - Bijdragen: Ria van Oorschot-Lintermans & Lia van Zalinge-Spooren & Jacob Stroucken


De pastoor achter de 'Bakelse lantaarn' - afbeelding uit genoemd boek

Krantenfoto André Spoorenberg - ingezonden door Lia van Zalinge-Spooren (Helmondsche Courant)

Omslag van Spoorenbergs eerste bundel (voor 1930) - Collectie: Jacob Stroucken - foto: Ed Schilders

Ingezonden door Ria van Oorschot-Lintermans

 

Vanmorgen las ik in de krant

iets over een vers, van onbekende hand.

Ik dacht meteen, zo zonder erg,

'Dat is vast van André Spoorenberg'

Jaren geleden hebben wij al genoten.

van verzen die aan zijn brein ontsproten.

In mijn boekenkast vond ik al vlug,

een boekje uit 1930 terug.

Hij woonde in Helmond, dat wist ik nog

was een goeie vriend van mijn vader toch

Hij heeft veel over Helmond geschreven, soms in dialect, waar zijn ze gebleven,

zijn verzen van wel 85 coupletten,

over keizers en Jannen met de Petten?

Altijd geestig, door hem 'luimig'genoemd

De voordrachten op feesten waren beroemd.

Mijn boekje heet: Ter verpoozing, het tweede deel

het is van ouderdom bruin en geel.

'De Bakelse lantaarn' ontbreekt hier echter,

maar de andere verzen zijn zeker niet slechter!

Misschien is het in Deel één afgedrukt? *)

Ik hoop dat het u nog lukt,

om ook dat te achterhalen, want ze zijn prachtig die oude verhalen.

Uw artikelen daarover lees ik met plezier

en daarom teken ik dankbaar hier,

(nu heb ik daarvoor mooi de kans)

 

Ria van Oorschot-Lintermans

 

*) Dat is inderdaad het geval


Bijdrage van Lia van Zalinge-Spooren

Uw vraag in het artikel "Kusmedoora" in het Brabants Dagblad van 19 april jl. kan ik als medewerker van het Historisch Informatiecentrum Helmond, onderdeel van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven,
uiteraard direct beantwoorden.

De schrijver van Ter verpoozing. Verzen van ernst en luim. 1ste bundel is de Helmonder André Spoorenberg. Zoals de titel al aangeeft, volgde er nog een tweede boek genaamd Ter verpoozing. Luimige poëzie. 2e bundel.
Deze tweede bundel is voorzien van jaar van uitgave, namelijk 1930.

Een ander boek van André Spoorenberg is Jan den Bok en zijn tijd uitgegeven door drukkerij Helmond in 1934. Dit boek geeft in proza een
beeld van Helmond voor 1900.