Alphen - 't Zand

Oorspronkelijk stuifduinengebied met heide en bos. Berken hebben er hun plek gevonden zowel langs de bosrand als solitair op de heide.

Een granieten zwerfkei draagt hier een fragment van een gedicht 
van Pieter Mol.

Om de plek te bereiken moet een kleine afstand te voet worden afgelegd. Tegenover de vier oude beuken langs de Franse Baan leidt een zandpad het bos in. Aangekomen bij de kruising op de heide, ligt de plek een honderd meter naar links.

 

Kijkend in de mist

 

De berken die in mijn verbeelding

fijn zijn licht en aquarel

-kanten structuren van uitgelopen twijgjes-

zijn deze morgen opgaande schimmen

in een grijze slecht verlichte ruimte

 

het zijn niet de berken zelf

die laten zien hoe berken zijn

 

dat doet de zon

de nacht

de ochtendmist

een andere keer de maan

of een storm

rijp betovert berken

 

deze ochtend zijn reuze-landlopers

geharde mannen in vrieskou

op weg naar mijn venster

 

berken zijn telkens anders

terwijl noch zij - noch ik

daar iets aan veranderen.

 

Pieter Mol