HOME
POEZIE
TEKSTEN
AUTEURS
INTERVIEWS
KUNST
FOTOGRAFIE
BRABANTS
SPECIAAL

Print pagina

Bčr Wilbers
Inhoud
&
zijn persoonlijke keuze uit zijn poëzie


12 Light verses

Over Bčr Wilbers
Als lichtzinnig mens ben ik, sinds ik op de middelbare school de
onvolprezen limerick 'Rot Yong' van John O'Mill las, helemaal
verslingerd geraakt aan het light verse. Toen ik daarna als student
Duits kennis maakte met Christian Morgenstern, was ik helemaal verkocht
en verknocht. Na het jarenlang produceren van diep doordachte
schrijfsels als journalist bij de Brabant Pers en (ietwat wat minder
diep doordacht en meer hoerig) als tekstschrijver, ben ik eens gaan
kijken of ik zelf ook iets kan met het light verse. Tot mijn grote
verbazing merk ik echter dat een dichter die er prat op gaat absoluut
niet serieus te zijn, ook absoluut niet serieus wordt genomen in het
land van de zwaarmoedige zielenwroeters. Uitgevers roepen onmiddellijk
dat hier geen markt voor is en vervaardigers van raar afgebroken en
geďnterpunctueerd proza zonder kop, kont of rijm, bekijken die arme
dolende ziel vol droefenis. Het leven van een plezierdichter blijkt een
treurige zaak. Ik heb inmiddels ook de voltallige Galgenlieder van
Christian Morgenstern vertaald, maar een aantal uitgeverijen denkt nog
steeds diep na over het belang van een van de grootste Duitse dichters
voor de Nederlandse lezer.
Ik hoop dat Cubra mij wel in de gelegenheid wil stellen mijn
provinciegenoten te laten grinniken of grimlachen bij mijn spirituele
konterfeitsels.
Ik maak een kleine selectie uit twee van mijn projecten:
Plaatselijke Schoonheden (Topoëtografieën), een serie gedichten met een
plaatsnaam als titel en nog meer plaatsen in de tekst. Deze bevat ook
mijn eigen ode aan John O'Mill en een loflied (nou, ja) op mijn
woonplaats Eindhoven.
Modermissers (Kreupellands en andere taalmisvormingen) waarin ik de
laatste spellinghervorming en in het bijzonder de compleet stupide
tussen-n regel op de hak neem.