CUBRA HOME

INHOUD MIDDENSTAND

 

 

Tabak

merk

Liefhebbers, die den rechten Canaster-tabak bemint,
Bij Claude Ally men den allerbesten vint,
Die uithangt den Indiaan,
Ende ook heeft puik van blaân,
Send in de Torenstraet
Al wat gij halen laet.

- Hans Krol: De Haagse tabaksverkoper Claude Ally, uit de Torenstraat, die een indiaan op zijn uithangbord had afgebeeld, liet daarop eveneens schilderen alsmede op zijn zakjes drukken:


 

pijptabak

Die koopt onze fijne rooktabak

Bespaart zich centen in den zak.

- Marianne Dinsbach; uit een prijscourant uit 1910

pijptabak

Een vernuftige boer uit de Lemmer

Sprak: “Er is er geen koe of ik tem er,

Met een pijp RODE STER

Schopt zij niets meer omver

En vul rustig al rokend mijn emmer.”

- Jack Elemans. Dit was een ingezonden limerick gepubliceerd in de ‘Veldbode’ in 1930.

roken

't Is geen man die niet roken kan.

- Niels Bokhove. Koud terug van vakantie heb ik weer een paar Middenstandsgedichten, ditmaal gevonden in John Müllers "Literair Anekdotenboek" uit 1988 (p. 37-38) en afkomstig uit Gaston Durnez, "Denkend aan Nederland" (1970).<<…>>Schijnt volgens Google nogal oud te zijn.

rookwaren

Longa, bewaar uw goede zin
met de rookwaren van Wim

- Tilburg; voetbalclub Longa; Frans Vermeulen: 'In een 10 jaar oud programmaboekje (50 jaar Longa-veteranen) van Longa vond ik de volgende:...' Wim = Wim Wassenberg in de Gildebroederstraat

sigaar

12. Als je zorgen wilt verdrijven,

Als je 'n langen brief moet schrijven,

Als je 'n verren loop moet maken,

Als je volk het werk gaat staken,

Steek een Kaay's sigaar dan op!

Als je 'n erfenis gaat deelen,

Als je 'n kaartje wilt gaan spelen,

Als je met de vrouw gaat wand'len,

Als je zaken af moet hand'len.

Steek een Kaay's sigaar dan op!

's Morgens, 's avonds, thuis, op straat

Kaay'tjes kunnen nimmer kwaad!

- Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel II. De sociologische structuur onzer taal II. L.C.G. Malmberg, Nijmegen 1914.

sigaar

13. In spoor:

Een conducteur:

‘Niet rooken, mijne heeren,

In deze coupé

Stap uit maar, toe vlug wat

Ga verder wat mee.’

Een medereiziger:

Och, laat ze maar zitten

Ze rooken geen bocht

Ze hebben sigaren

Bij Kaay gekocht.’

- Jac. van Ginneken, Handboek der Nederlandsche taal Deel II. De sociologische structuur onzer taal II. L.C.G. Malmberg, Nijmegen 1914.

sigaar

Zeg vrindje,
waar haal jij die heerlijke sigaren vandaan?

Wel, bij P.J. van Opstal,
Koffiehuis looiersbeurs.........,
elke eerste vrijdag van de maand,
valt er een heiligendag
dan daags daarna.

- Peet van der Horst; Als mijn vader Toon de Laat (geboren 1905 in Boxtel) met een tevreden gezicht zijn sigaar opstak, citeerde hij steevast de volgende tekst: 

sigaar

Rookt Kaay’s Sigaar

De fijnste waar

Voor een beetje klaar.

Nieuwe Tilburgsche Courant, 1910

 

sigaar

Voor al uw si- en naaigaren

- Fons Knegtel; Napoleonsweg, Haelen. De man verkocht sigaren, de vrouw het andere garen

sigaar

[*]
Graaf Egbert
si- [**]
niet te even- [***]

 

- Jos Paardekooper. Gelezen, en vooral  gezien op een muur in de binnenstad van Deventer: <<…>> Op de plaats van [*] staat een fraaie afbeelding van de (buste van de) graaf in eigen persoon, in ieder geval een min of meer zeventiende-eeuws uitziende edelman.
[**]: achter si- staat een klosje garen afgebeeld;
[***]: en achter even- ziet men een tweetal wuivende korenaren.
Kortom: een middenstandsrebus dus.
Overigens was Graaf Egbert geen Deventer sigarenmerk, maar ik meen uit
Culemborg.

sigaar

Wat zoudt g’U verder blaren loopen

Hier kan men si- en naaigaren koopen.

 

- Mieke Westbroek.Het boekje van John O’Mill Op deuren en glazen, uitgeverij Andries Blitz BV Laren bevat vooral niet te preutse volksrijmpjes en opschriften uit de "oudheid" -- vier eeuwen volksrijm op deuren en glazen, luifels en muren…en kakhuysdeuren. <<…>>

sigaar

Wijd en zijd

Roemt men 't feit

Van „BOLESSA's" deugd'lijkheid.

En bepleit

Als om strijd

Haar record in kwaliteit.

 

 

- Delpher - Historische kranten. Nieuwe Apeldoornsche courant, 23-06-1934.

 

 

sigaret

'wat een lul is voor een hoer, is een north state voor mijn broer'

- A. Borgreve

sigaret merk

Rook North State,

en je hebt binnen een week

een fiets onder je reet.

 

De rijmen op ‘North State’ blijken een brede populariteit te hebben genoten. Drie inzenders schrijven dat het om een wedstrijd ging in de jaren ’30, ’40 of ’50. Het sigarettenmerk beloonde de inzender van de beste slagzin met een fiets. Frank van Hest noemt: <<...>>

sigaret merk

Plek alle merken aan mijn reet

Geef mij maar North State!

Evenmin geschikt voor reclame was: <<...>> (ingezonden door Ad Walschots).

sigaret merk

Ik loop mijn poten uit mijn reet

Voor een North State.

&

Steek die fiets maar in je reet

Ik rook nooit meer North State.

De vader van Bert Bobeldijk kende het verhaal van een teleurgestelde winnaar. Die dichtte: <<...>>

Toen de fabrikant de dichter liet weten dat dit erg origineel was maar niet geschikt voor publicatie, schreef hij terug: <<...>>

sigaret merk

Ik ruik nog liever aan mijn eigen scheet

Dan aan een North State.

Etty Madlener stuurde een vergelijkbaar verhaal. De teleurgestelde roker reageert daarin met: <<...>>

sigaret merk

Wat een pik is voor een hoer

Is een Nortsteet voor een boer.

- Bram Delver: ‘North State zal hem wel niet zelf geïntroduceerd hebben, dacht ik.’

sigaret merk

Door het roken van North Staate

Zou je het roken leren laten

De mooiste wraak werd genoemd door Frank van Hest: <<...>>

sigaret merk

Al heb ik geen hemd meer aan mijn reet
Toch rook ik North State

- Huub van Schaijk. Zijn moeder gebruikte deze variant; zij was een fervent rookster.

slogans

Ha, Heerlijk, Hunter, hoesten

Op ieders lip, Chief Whip

In ieders bek, Old Mac

In ieders smoel, Dubec Maxoul

- Ton Bom. Uit mijn jeugdjaren op de middelbare school, in de vijftiger jaren, herinner ik mij een aantal rijmpjes over sigarettenmerken die op school de ronde deden: <<…>>

vandalisme & dialect

Een schon gezicht deur een kapotte ruit!

 

Het eigen raam van Eygenraam

Gong deur 'nen kaai aan scherven

Mar, deur zo'n raam laat Eygenraam

Zijn stemming niet bederven!

 

In mijn virtrine ligt alweer

Het rookgerei bij hopen

Hil Tilburg mot de kommen zien

Want... 'k wil het geern verkopen!!

En 'k nodig ook den „kaai-mins" uit

Ik vlieg hum nie in d'haren...

Integendeel: hij krijgt van mijn

Een fijne kiest sigaren!!

- Ed Schilders. Tilburgse sigarenhandelaar reageert op vandalisme.