CUBRA HOME

INHOUD MIDDENSTAND

 

 

Advertenties in de oorlogsjaren

bakkerij Kwaliteit wint de strijd vooral in deze tijd - Historische kranten - Delpher. Leeuwarder nieuwsblad, 19-11-1940.

 

bakkerij

Een  niewe [sic] kans

Bied U  Bakker Brans

Voor heerlijk BROOD  en fijn   BANKET

Dus danig op het adres gelet

Voor   honderd   procent   vindt   men   hier

En het is  Hoogstraat  A   504

- Marion Luijten. Uit: 'Oisterwijk voor de bevrijding' – 1945

 

bakkerij

Het laatste nieuws uit de ether

Het brood van Frans Derksen is beter

- P. van den Elsen; Oss, oorlogsjaren; op bakkerskar

bakkerij

Weet u wat een tref is?

Dat ons brood niet klef is!

- Kees Roovers. Den Bosch, WO II.

bakkerij

Holland's Brood,
thans nog op de bon,

doch hopelijk spoedig ook weer vrij.

 

- Jos Swiers. In het Haagse Programma van de feestelijkheden op het Koningsplein
van 31 augustus 1945 (de toenmalige koninginnedag dus) mag de bijdrage
van de middenstand natuurlijk niet ontbreken. (…) Even verderop in
het programma meldt broodfabriek "Holland": <<…>>

bakkerij

Ja heusch Mevrouw, ik meen het echt,

wat wij nog bakken is niet slecht.

't Is een product van Neerlands grond,

Ons brood is voedzaam en gezond.

-  Willem Winters. Datering 1925-'50. <<…>> Vooral dat 'nog' intrigeert, en zou de dichter geweten hebben hoe relativerend 'niet slecht' klinkt?

boekenbranche

Hitler in zijn hemd
Kost 25 cent

 

 

Afbeeldingen: collectie Inez Teurlings

- Johan Raap. Kort na WO II – Den Bosch, Boekhandel Heinen. Het betreft een vouwblaadje met ‘een tekening van Hitler: hij poepte een hakenkruis’.

brandstof

Hoera de Vrede is weer in het land

Ik feliciteer nu elken klant

Mijn brandstof staat weer voor ieder klaar

Ik beveel mij aan voor heel de klantenschaar.

Kort na WO II – gedrukte advertentie; E.G. Hillekamp; Schinkelkade 45. In: Michel van der Plas, Mooie Vrede, Utrecht 1966, p. 17

energiebedrijf (?)

Donkere nachten,

Vele klachten.

Ons overheid

Vraagt zuinigheid.

Toch zee van licht

En beurzen dicht.

De wind kost niets,

Benut zoiets!

- Jack Elemans. Tweede Wereldoorlog

horeca

Wel versobering op quantiteit

doch handhaving van qualiteit

- Jos Swiers; oorlogsjaren; Hotel Wittebrug, Den Haag

horeca

De stemming is hier magnifique

spreek  svp niet over politiek.

- Paul Arnoldussen. Ik ga bij gelegenheid  eens even het  middenstandsrijm na uit de Amsterdamse horeca tijdens de oorlog.  Heb ik een boekkie over geschreven met Jolande Otten.

Uit m'n hoofd: bordje met <<…>>

kantoor- boekhandel

De tyrannie is verdwenen, de vrijheid is terug

Nu dus allen aan het werk en aangepakt, vlug

WIJ zijn reeds begonnen, WIJ staan voor U klaar

Wilt U goed dus bediend worden, dan gaat u naar

De firma: A.A.J. Lintel

Advertentie in Michel van der Plas 'Mooie Vrede'; Utrecht 1966, p. 17

kruidenier

Is U op goede waar gesteld?
Besteedt bij ons dan bon en geld!

 

- Jos Swiers. In het Haagse Programma van de feestelijkheden op het Koningsplein van 31 augustus 1945 (de toenmalige koninginnedag dus) mag de bijdrage van de middenstand natuurlijk niet ontbreken. G.J. Heemskerk runt het Levensmiddelenbedrijf "Zorgvliet" in de Anna Paulownastraat 85a en doet dat al sinds 1895. Hij prijst zijn waar als volgt aan: <<…>>Er waren toen nog zaken op de bon, zo kort na WOII.

kruidenier

Neem proef

 In ons land wordt de GéBé-SOEP,

 Thans van Noord tot Zuid genoemd,

 Door haar fijne kwaliteiten

 Werd de GéBé-SOEP beroemd

 Ga ze heden eens probeeren

 Wanneer U ze nog niet kent,

 't Is de Uwen fijn tracteeren

 Ook al is de smaak verwend.

- Niels Bokhove - In WO II bestond er in Amsterdam de GéBé Surrogatenfabriek, die allerlei surrogaatvoeding produceerde. In het Haarlem's Dagblad van 14-1-1942 stond in een advertentie het volgende 'lange' gedicht: <<…>>Waar komt overigens de naam GéBé vandaan? Ongetwijfeld van de initialen van het een of ander.

kruidenier ?

 

luxe - horloge

De vrede is er
En horlogerie Visser

- H. Onderdenwijngaard; Dordrecht, 5 mei 1945

papier

Wil over het papier niet klagen,

het wordt weer goed in betere dagen

- Renzo Verwer. Eigenaardige middenstandspoëzie: <<<...>>>Dat stond voorin Nederlandse schoolschriften tijdens WO II, volgens mw. Cilia Ferwerda,  in de Telegraaf van 15 mei 2007.

slagerij

De Raedt van Amsterdam is daarvan zeker:
hier kan men beter binnengaan dan bij den apotheker.

- Ed van Eeden. Bij slagerij Hesseling aan de
Oudezijds Voorburgwal in Amsterdam hing na de oorlog de volgende tekst aan de muur:  <<…>>

slagerij

Het papiertje is wat klein

Het vlees had beter kunnen zijn

Eén troost is er: de tijd gaat vlug

En wat goed was komt weer terug.

- H. van Haaren; oorlogsjaren; het rijm stond op het pakpapier van een slager in Boxtel

slagerij

THANS geeft een slagers-etalage

Aan  U verbazing, ONS blamage

Want HEDEN zitten wij, verdikke,

Met stamp-, met visch- en and're blikken!

Weg is het vleesch. weg is het spek ...

Straks ligt op hun vertrouwde plek Misschien een KAAS te koekeloeren

Of spul om door de soep te roerenl

Maar . . . eens komt een and're tijd

Dan levert VLEESCH van kwaliteitl En al wat eertijds wij offreerden

[NAAM]

- Marion Luijten. Uit: 'Oisterwijk voor de bevrijding' – 1945.

 

 

slagerij

De slager geeft graag elke klant

Een mooi stuk vlees met vette rand

Maar is het niet zo mooi geweest

Dan is het zijn schuld niet geweest.

- Johan Raap; oorlogsjaren.

slagerij

VOORHEEN

Was het veel vlees en spek

THANS

Is groenten en vlees nog steeds in trek

STRAKS

Zal eenieder weer heel voldaan

Voor onze etalage staan

Dan behoeft men niet meer te watertanden

Voor vlees en vleeswaren allerhande

Dan brengen wij U als weleer

Steeds het beste keer op keer.

Dan kunt U ons ten zeerste verblijen

Met een bestElling voor

[NAAM]

- Marion Luijten. Uit: 'Oisterwijk voor de bevrijding' – 1945.

 

vishandel

Eet ook vis
Nu het geen oorlog is

- Jef van de Ven. Udenhout.

wasmiddel

Wij zitten niet in zak en asch,

Gebruiken Purax voor de wasch!

- Niels Bokhove. En dan nog een fictionele, nl. uit: Maurits Dekker, De laars op de nek. Roman 1939-1944 (1946): <<…>>Betreft de surrogatenfabriek "De Mercuur", tijdens WO II gerund door o.a. Dekker.

wasmiddel

De verkoop ligt maar tijd'lijk stil
de Vrede brengt opnieuw Persil.

 

- Jos Paardekooper. Toevallig trof ik vandaag, bladerend in een paar jaargangen van De Dameswereld uit 1941/1942 (ik heb een lichte leesachterstand) de volgende fraaie voorbeelden van middenstandspoëzie. In het nummer van 19 feb. 1942, toen men kennelijk al het einde van de oorlog verwachtte: <<…>>

woninginrichting - verf

Als hij verf van Vettewinkel had gekend,

Was hij schilder gebléven.

 

Kort na WO II – gedrukte advertentie met afbeelding van Hitler als schilder. In: Michel van der Plas, Mooie Vrede, Utrecht 1966, p. 14.

 

woninginrichting

Als Hitler Ralston had gekend,

Was hij ‘Anstreicher’ gebleven, die vent.

Kort na WO II. Walter Kerkhofs, opgetekend uit de herinnering van zijn moeder, Anneke van Himbergen.

zuivel

In oorlogstijd ons best gedaan,

Al mocht het niet altijd naar wensch zijn gegaan.

Hopelijk zal het nu weer beter gaan,

En de winkel spoedig vol komen te staan.

 

In: Michel van der Plas, Mooie Vrede, Utrecht 1966, p.  46.