CUBRA HOME

INHOUD MIDDENSTAND

 

 

Harry van Boxtel & Ed Schilders

 

Victor Vaissier handelde in luxe artikelen voor de lichaamsverzorging, en van zijn producten stond het merk Congo, en in het bijzonder de zeep, decennialang in Frankrijk bekend als het neusje van de zalm. Victor Vaissier was ook een liefhebber van poëzie en hij maakte voor zijn zeepsoorten het liefst reclame in de vorm van kwatrijnen.

Tussen 1880 en 1900 verscheen er, naar men zegt, elke dag in de krant een vers waarin de kwaliteit van de Savon du Congo geroemd werd. In totaal zijn waarschijnlijk meer dan 6.000 verzen verschenen, waarvan een groot deel werd ingezonden door lezers en tevreden klanten.

Over dit fenomeen is een boekje verschenen dat wij tot nu toe niet hebben kunnen inzien:

 

 

 

De Congo-kwatrijnen verschenen onder andere dagelijks in Le Figaro.

Op de volgende site kunt u PDFs vinden van de verzamelde en geredigeerde kwatrijnen in de jaargangen 1897 en 1898:

http://www.cynthia3000.info/blog/p,666/

Enige voorbeelden van door ons uit Le Figaro (www.gallica.com) geknipte verzen:

 

   

 

Daarnaast zijn de reclameverzen ook verschenen in L'univers Illustré:

 

 

 

  

 

Er zijn blijkbaar ook wedstrijden gehouden. In de Echo des Trouvères kwamen wij een uitslag tegen waarbij de beste inzendingen werden gepubliceerd:

 

 

 

 

 

 

De fabriek van Vaissier stond in Roubaix. Daar ook liet hij zijn enorme villa bouwen, Le Château Vaissier.

Meer over Vaissier:

http://www.chateauvaissier.blogspot.com/