INHOUD COMMUNIE
INHOUD LEED
HOME
AUTEURS
TEKSTEN
BRABANTS
INTERVIEWS
SPECIAAL

Print pagina

Mijn Eerste Heilige Communie
Stuur ons uw verhaal over
uw Eerste Communie-dag
Inzendingen: leed@brabantsdagblad.nl

Zus van Kollenburg - van de Camp (1940)

Mijn Eerste Heilige Communie


Het was in 1940, dus al lang geleden, maar ik kan zo alles van die dag weer
voor de geest halen. De bakker die een kist met "taartjes" bracht, de hele
grote pop die ik kreeg, enz., enz. Grote indruk heeft de foto gemaakt die
bij Foto Veltman op de Heuvel is genomen. Op de foto staat een levensgrote
Christus-figuur die mij persoonlijk de communie uitreikte. Indruk maakte die
foto omdat ik die Jezus niet had gezien en die wel op foto stond.
Verder herinner ik me het gebed dat we na de communie moesten bidden. Erg
lang voor een kind. Met de hele klas dreunden we het gebedje op tot we het
allemaal kenden... Wat opvallend is, is dat als je het gebedje in normaal
tempo opzegde het goed ging, maar ik wilde het heel goed doen en Jezus in
volle overtuiging bedanken, en dan moest je regel voor regel bewust bidden.
Gevolg was dat je de tekst nogal eens kwijt was en weer opnieuw moest
beginnen. Het gebeurde eens dat ik zo lang met m'n handen voor m'n ogen zat,
dat m'n zusje me al een paar keer aan had gestoten; zij was er al lang mee
klaar, en dacht dat ik zat te huilen. Aan dat versje heb ik nog wel eens
gedacht, maar ik kende het niet meer, zelfs het begin niet, helemaal kwijt.
Toevallig vroeg ik het aan m'n zus, en die vroeg verbaasd: "Ken jij dat niet
meer? Ik bid dat nog altijd na de communie." Ze woont in Amerika, maar
heeft het gefaxt, en toen ik het las kwam het gevoel van Eerste Communie en
alle wat daarbij hoorde weer helemaal terug. Hieronder volgt het gebedje,
misschien zijn er lezers of lezeressen die het leuk vinden om het terug te
lezen:


Wat maakt Gij mij nu blijde,

O goede Lieve Heer,

Ik wil U daarvoor bedanken

Wel honderdduizend keer.

En moogt Gij in mijn hartje

Iets lelijks vinden nu,

Verwijder het dan spoedig

Het klopt alleen voor U.

Bewaar mij toch voor zonden,

Voor grote, ook voor klein,

Maak dat ik m'n hele leven

de Uwe toch mag zijn.

En voor mijn lieve ouders

Vraag ik U Lieve Heer,

Dat Gij hen lang laat leven,

Hen zegent, altijd weer.

Zegen mijn broers en zusjes

En allen die ik min,

En leidt hen na dit leven

Bij U de hemel in.

Ook vraag ik veel voor allen

Die werken tot Uw eer,

En breng toch alle zondaars

Tot Uwe liefde weer.

Blijf Jezus in mijn hartje,

Hoe arm het ook mag zijn,

Ik wil U daar veel beminnen,

U zult er Koning zijn.

Ik houd zelf mijn hartje zuiver,

Steeds tot Uw komst bereid,

Laat mij Uw kindje wezen

Tot in de eeuwigheid.

                      Amen.