INHOUD STOK KAARTEN
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
SPECIAAL

Een oud-Brabants Historisch Kaartspel

Jan I van Brabant (zie klaverenheer) wint deze belangrijke slag, die beschreven is door dichter en kronikeur Jan van Heelu.