INHOUD STOK KAARTEN
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
SPECIAAL

Een oud-Brabants Historisch Kaartspel

Catharina was de dochter van Raso van Gaveren, heer van Liedekerke en woonde op diens kasteel te Ginniken. Zij beminde tegen haar vaders zin Walter van Ulvenhout, die haar schaakte uit een klooster. Midden in de nacht probeerden de geliefden te huwen in een kleine kapel bij het Mastbos, maar de priester weigerde het huwelijk te voltrekken. Toen Walter daarna de klok van de kapel wilde luiden om zijn manschappen op te roepen, stortten toren en kapel in, en allen vonden de dood. Aldus de overlevering.