INHOUD STOK KAARTEN
HOME

BRABANTS

AUTEURS
TEKSTEN
INTERVIEWS
SPECIAAL

Een oud-Brabants Historisch Kaartspel

Maart 1534. Brabantse soldaten spelen een rol bij het beleg en de herovering van Munster, de stad die door de wederdopers beheerst werd.