CuBra

Frans Hoppenbrouwers

Korte samenvatting 'Slechtvalk'

Slechtvalk

In deze tweede roman uit een geplande serie van vijf romans (na het eerdere Wolfsklauw zullen nog volgen Vrouwenmantel, Zomereik en Monnikskap) is allereerst Weerd, het huidige Valkenswaard, de plaats van handeling. Deze plaats ontleende zijn naam aan de valkeniers die hier en in de omgeving in de 18e eeuw slechtvalken vingen, deze trainden en er vooral aan het Franse hof in Versailles goede sier mee maakten. Het is 1743 en de Kempen kennen bittere armoede, behalve de valkeniers. Govert Daems is een kind uit een arme familie die het goed doet als valkenvanger en trainer. Uiteindelijk kost het hem zijn familie en zijn geliefde Mijntje, maar hij raakt verzeild aan het hof in Versailles. Doch het decadente leven daar staat hem tegen en hij gaat naar het Noord-Franse platteland, vindt daar het geluk bij een Française en vestigt zich uiteindelijk deels in Montmartre als (zang-)vogelhandelaar en parttime valkenier op het platteland. Opnieuw heeft Hoppenbrouwers (1940) een goed geschreven en verteld verhaal neergezet dat als een moderne streekroman beschouwd kan worden, maar meer is dan dat alleen: het ook een boeiend Bildungsverhaal.

Ontleend aan: Picarta